منو
ebi

ebi

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٣٧,٩٦٠
لایک
١٤,٣٦٨
لایک
دیس‌لایک
٢,٨٦٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣٧,٩٦٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٥
لایک
لایک
١٤,٣٦٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٨٦٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢٩

[واژه نامه و دیکشنری] سَرواژه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١٥

خط شکن ، خط شکنی دستاورد ، دستاورد بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم پیشرفت بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٦

[اینترنت و وب] گشت ، گشت وگذار ، گشت زنی ، پرسه زنی ، زمان گذرانی ( در ) ، زمان سِپَرانی ( در )

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٢

[اینترنت] پُردیدار ، پربازدید ، پربیننده ، پُر بین ، پر نگاه ، داغ

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٨

شناسه ویژگی ، مشخصه ، مشخصات رخ نما ، رخ نمایه ، نیمرخ نما حالت ، وضعیت [صنعت و ساختمان] قوطی آهنی ، قوطی پلیمری

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.