برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

651 میان‌فضاپار ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

652 رخشان ، تابناک ، درخشنده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

653 [رنگ‌آمیزی و نقاشی]
شُره ، شُره داشتن
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

654 پیش‌رنگ ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

655 کاهنده ، کاهش دهنده ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

656 ضد خوردگی ، ضد سایش ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

657 سَر به سَرم میذاری؟

شوخی میکنی(با من)؟ ، شوخیت گرفته با من؟

منو دست میندازی؟ ، دستم میندازی؟
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

658 ناگهانی ، ناخواستگی ، سرزدگی ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

659 دیرپا ، پایدار ، ماندگار ، پُر عُمر ، با عمر ، با دوام ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

660 ناگاه ، به ناگاه ، به ناگهان ، یکهو ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

661 و/نیز/هم همچنین
همین‌گونه ، و/نیز/هم همین‌گونه
به همین‌گونه ، و/نیز/هم به همین‌گونه
بدین‌گونه ، و/نیز/هم بدین‌گونه
همین‌جور ، و/نیز/هم هم ...
١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

662 سنگ‌پوشه ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

663 هم باشی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

664 نشست سران ، دیدار سران ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

665 الکی نیست که ، برای هیچی نیست که ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

666 قالب‌زُدایی ، قالب‌گشایی ، قالب‌درآوری ، از قالب درآوری ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

667 گرفتنی ، به دست آوردنی
آموزشی ، آموختنی ، فراگرفتنی
دریافتی ، اَندریافتی ، دریافتنی
حاصل شدنی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

668 اندازه

نمایه

بخش ، فرابخش

عامل ، فراعامل
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

669 [برق و الکترونیک]
دراَندازی ، دراَندازش ، دراَنداختگی ، انگیختگی ، واداشتگی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

670 چند نِمودی ، چند نمودگری ، چند نمودگرایی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

671 چند نمودی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

672 بریده‌نگاری ، لایه‌‌نگاری

پرتونگاری لایه‌‌ای ، پرتونگاری لایه‌‌لایه

عکس‌برداری لایه‌ای ، عکس‌برداری لایه‌‌لایه
١٣٩٧/٠٣/١٦
|

673 زنبور گاوی ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

674 یک چندتایی ، یه چندتایی ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

675 [گونه‌ای از دایناسورها]

سَر سه‌شاخ ، سه‌شاخ سر
کله سه‌شاخ ، سه‌شاخ کله
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

676 نهان‌جاندارشناسی ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

677 این به جای آن ، این در برابر آن ، این به عوض آن ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

678 باتری پشتیبان ، باتری بیرونی پشتیبان ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

679 [زمین‌شناسی]

سنگ جوش‌خورده ، سنگ‌جوشه
١٣٩٧/٠٢/١٧
|

680 فرانما ، فرانگار ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

681 [اینترنت]

پُردیدار ، پربازدید ، پربیننده ، پُر بین ، پر نگاه ، داغ
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

682 لغزش ١٣٩٧/٠٢/١١
|

683 [فضا]

پیوند ، پیوست ، پهلوگیری
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

684 فراپارینه سنگی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

685 شبح وار ١٣٩٧/٠١/١٠
|

686 درون‌غضروفی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

687 استخوان‌سازی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

688 خبر/اخبار جنجالی

خبر/اخبار داغ

خبر/اخبار فوری
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

689 کمکِ هزینه‌ای/پولی/مالی
کمک‌رسانیِ هزینه‌ای/پولی/مالی
پشتیبانی هزینه‌ای/پولی/مالی
حمایت هزینه‌ای/پولی/مالی
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

690 برابرگرایی حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابرگرایی حقوقی زن با مرد/زنان با مردان

برابری حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابری حقوقی زن با ...
١٣٩٦/١٢/١٨
|

691 افشاگر ١٣٩٦/١٢/١٦
|

692 [تلویزیون و رادیو]

برنامه‌ریز ، برنامه‌چین ، برنامه‌گذار
١٣٩٦/١٢/١٦
|

693 ویژه‌شدگی

تک قطبی

انحصار تکی
١٣٩٦/١٢/١٤
|

694 نمایی ، نمایه‌ای ، نمایشی ، الگویی ١٣٩٦/١٢/١٠
|

695 [فیلم یا هنر]

بی‌ارزش ، پیش پا افتاده ، کم مایه ، بُنجُل
١٣٩٦/١٢/٠٤
|

696 رمز ارز ، ارز رمزگذاری شده ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

697 ناهمسان ، نامانند ، ناهمانند ١٣٩٦/١٢/٠١
|

698 پدیدآور ، پدیدآورنده ١٣٩٦/١٢/٠١
|

699 [برق]

هسته سیم‌پیچی شده ، محور سیم‌پیچی شده
١٣٩٦/١٢/٠١
|

700 رویدادی ، رخدادی ، پیشبینی نشده

[گیاه‌شناسی]
ناجور ، ریشه و جوانه ناجور ، ریشه و جوانه نابجا روییده

١٣٩٦/١٢/٠١
|