دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣٤,٠٢٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٧
لایک
لایک
١٤,٩٠٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧,٥٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

هلیوممـ & هیدروژن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

کجـا؟ وقتیی سوالموون در رابطه با مکان هســـت: )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

کدامم یک؟ کدومــش؟

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٢

قطـب شمآل *the north pole* ≠ ≠ قطـب جنووب *the south pole*

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٩

قُـطب شمآل *the north pole* قُـطب جنووب *the south pole*

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
a shabby old drunkard
دیدگاه

یک دآئم الخمـر قدیمییی: )

تاریخ
٤ سال پیش
متن
a spacious mind
دیدگاه
٤

یــک ذهـن وسیع و بزرگ: )

تاریخ
٤ سال پیش
متن
the wing of an airplane
دیدگاه
١١

یکی از بال های هواپــیـــما: )

تاریخ
٤ سال پیش
متن
the wing of a penguin
دیدگاه
٣٣

بال یک پنگوئـن

تاریخ
٤ سال پیش
متن
You can hike to the top of the volcano since it's not active.
دیدگاه

شمآ میتوانیـــد از کوه بآلآ بروید وقتی که اتش فشان ان کوه فعال نیســـت

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.