برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

shiva_sisi‌

➷iŋ tɦε ŋamε σƒ crεatεr σƒ ℓσvε √
━━━━━━❥✿❥━━━━━━
آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده
بی کس نیست!
دور و برش پر است از آدم هایی،که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند
منتظرت مانده چون وفادار است
وفادار به آدمی،که با تمام خوب و بدش
روزی انتخاب دلش بوده…!
نمیدانم اسمش چیست
شجاعت…
یا حماقت…
اما بعضی ها عجیب،به انتخاب های دلشان پایبندند…tࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰❰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈҈꙰҈꙰ࣹ🔥ࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈❱ུࣹࣸꪲ꙰҈꙰҈꙰҈꙰҈꙰꙰̸̸̷̶͟͞⟦
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌━━━━━━❥✿❥━━━━
مَعرِفَـت دآشتیحـ🚶🖤
تَنهآممـ نِمیذآشتیحـ😒🖤
هِی قَهـر و هِـی آشتیحـ😏🖤
دیگِحـ شورِش دراومـد😐🖤
تـو دِلِـت چیحـ هَـس؟🥀🖤
آیَندَموونـ چیـ پَـس؟🙇🖤
یِهو بِهَممـ زَدیحـ از قَـصد🌚🖤
عآخِحــ دِلِـت میومَـد😞🖤

.....

ببیـن تـا پـر شدممـ از نآ امیدییـ،غمو از تـو دلممــ
بیرونـ کشیدییـ،دآرممـ دنیآ رو زیبآتـرر میبینممـ،عجـب جآییــ ب دآد مـن رسیدییـ..!*G‌OD*


#وَلیی مِنِ حُتًیً بُيِ تْفُاٌوُتْيً هَاِمّمٌ بٌوَيٍ دْوٌسُتٌ دَاّشِتْنًشِوّ رٌوّ مّيًدْاْدٍ عٌاّقَاًیّ قًاّضِیّ..!🌚🖤


** تَِوَِ هَِمَِوَِنَِیَِ کَِهَِ اَِگَِهَِ اَِزَِمَِ بَِپَِرَِسَِنَِ
َِاَِمَِنَِیَِتَِ یَِعَِنَِیَِ چَِیَِ!َِ؟َِ
َِمَِیَِگَِمَِ آَِغَِوَِشَِشَِ:)🙊sɦ🖤‌


(:A_Tomboy_&_‌A_Novelist _girl#
❤perspolisii#
(:#

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 ببخشید بیژن اسم دخترا هم هست؟ ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

352 a piece of paper with questions or exercises on it
برگه یادداشت اشتباه هستش
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

353 A restaurant that sells food which you eat some where else is a take out
بیرون بردن
رستوران مرکزی که غذا سرو نمی کند و باید غذا را بخریم و بیرو ...
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

354 پیرامون ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

355 دنبال کردن،فالو کردن البته در فعل ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

356 بدون وقت قبلی،بدو فکر کردن،بدون پیش نیاز ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

357 سرزنده ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

358 اعمال عشق
ببخشید یه سوال شما اقا محسن عشق ستاره خانوم هستید؟ببخشید پرسیدم
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

359 با ماشین نقل مکان کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

360 مسلمانان،مومنان،ایزدپرستان ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

361 عصب کشی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

362 زیباروی،خجسته ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

363 Something you hold in your hand and use to do a job ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

364 سرنخ و مدرک ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

365 A piece of information that helps you solve a problem or find an answer ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

366 Things for people to see ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

367 گویشوران محلی،زبان سرشتی بومی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

368 منفجر شدن مخزن مایعات بر اثر گرم شدن مایع و تبدیل به بخار و افزایش فشار ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

369 ماهیچه هــا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

370 لوند،کیوت،زیبا و دل انگیز،دلربا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

371 مرحبا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

372 آفرین،احسنت،سپاس و ستایش برای خدا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

373 کنار هم قرار دادن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

374 خودنمایی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

375 معالجه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

376 راستشو بخوای،رک بگم که،راست گو،کسی که دروغ نمگوید ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

377 Around means a little more or less than ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

378 در قید حیات،زنده است،نفس میکشد ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

379 Hibernate means spend the winter in deep sleep ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

380 خوشبحالت عشقتم به اندازه ی خودت دوست داره؟
کاش به هم برسین ایشالله همه ی عاشقا به هم برسن
کاش عشق منم دوسم داشت
کاش یکی عاشقم بود
@محسن❤ر ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

381 Bamboo is a tall plant of the grass family ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

382 Is 0.454 kilograms ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

383 مقدار کم ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

384 An ounce is 28.35 grams ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

385 Weigh means have or show a certain weight ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

386 Real ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

387 A fact is something that you think is true or correct ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

388 چیاکو یعنی کوهستان.وبه معنی بلندترین نقطه کوه میگویند.یک نفرکوردهم فرمانده بوده که اسمش چیاکوبوده. ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

389 حکومت ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

390 برنده ی جایزه نوبل ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

391 رده بالا،best ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

392 دوستانه،خواهرانه،برادرانه،صمیمی ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

393 دیوث،کسی که ادب ندارد ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

394 .Giant means extremely large ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

395 تکاندن قالیچه ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

396 الهه عشق،مظهر عشق ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

397 پادری،قالیچه ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

398 انباشته ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

399 تجاوز،دست از پا خطا کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

400 سرآشپز ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|