برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

shiva_sisi‌

➷iŋ tɦε ŋamε σƒ crεatεr σƒ ℓσvε √
━━━━━━❥✿❥━━━━━━
آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده
بی کس نیست!
دور و برش پر است از آدم هایی،که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند
منتظرت مانده چون وفادار است
وفادار به آدمی،که با تمام خوب و بدش
روزی انتخاب دلش بوده…!
نمیدانم اسمش چیست
شجاعت…
یا حماقت…
اما بعضی ها عجیب،به انتخاب های دلشان پایبندند…tࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰❰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈҈꙰҈꙰ࣹ🔥ࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈❱ུࣹࣸꪲ꙰҈꙰҈꙰҈꙰҈꙰꙰̸̸̷̶͟͞⟦
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌━━━━━━❥✿❥━━━━
مَعرِفَـت دآشتیحـ🚶🖤
تَنهآممـ نِمیذآشتیحـ😒🖤
هِی قَهـر و هِـی آشتیحـ😏🖤
دیگِحـ شورِش دراومـد😐🖤
تـو دِلِـت چیحـ هَـس؟🥀🖤
آیَندَموونـ چیـ پَـس؟🙇🖤
یِهو بِهَممـ زَدیحـ از قَـصد🌚🖤
عآخِحــ دِلِـت میومَـد😞🖤

.....

ببیـن تـا پـر شدممـ از نآ امیدییـ،غمو از تـو دلممــ
بیرونـ کشیدییـ،دآرممـ دنیآ رو زیبآتـرر میبینممـ،عجـب جآییــ ب دآد مـن رسیدییـ..!*G‌OD*


#وَلیی مِنِ حُتًیً بُيِ تْفُاٌوُتْيً هَاِمّمٌ بٌوَيٍ دْوٌسُتٌ دَاّشِتْنًشِوّ رٌوّ مّيًدْاْدٍ عٌاّقَاًیّ قًاّضِیّ..!🌚🖤


** تَِوَِ هَِمَِوَِنَِیَِ کَِهَِ اَِگَِهَِ اَِزَِمَِ بَِپَِرَِسَِنَِ
َِاَِمَِنَِیَِتَِ یَِعَِنَِیَِ چَِیَِ!َِ؟َِ
َِمَِیَِگَِمَِ آَِغَِوَِشَِشَِ:)🙊sɦ🖤‌


(:A_Tomboy_&_‌A_Novelist _girl#
❤perspolisii#
(:#

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 صـورت حِسآب:) ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

52 سـوت زدن،صدآیی ضریف:) ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

53 a written list showing how much you have to pay for services you have received, work that has been done etc ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

54 Eating celery helps to lose weight ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

55 کَرَفـــس! ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

56 من بهـ هـر چیحـ ک بخواممـ میرسممـ:) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

57 کادو،هدیه

Gift❤
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

58 کسیحـ میدونحـ اینـ کلمحـ معنیش چیحـ؟البتحـ اگحـ دآرآے معنیحـ بآشحـ ـ:/ ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

59 کَلَممـ:) ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

60 اضطرآری،اورژآنسی:) ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

61 بــآل🌁 ١٣٩٨/١٠/١٩
|

62 آتَـشفِشآن:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

63 سَنجـآقَک:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

64 زَرآفِـه! ١٣٩٨/١٠/١٩
|

65 لآک پُـشت! ١٣٩٨/١٠/١٩
|

66 سَـنجآقَـک:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

67 ‌سَـــرو:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

68 یوز وحشی


‌√نپسندیدن نظرآتممم نشونحـ قدرتمحـ:)
١٣٩٨/١٠/١٨
|

69 یـوز پلنــگ وحشیـ** ١٣٩٨/١٠/١٨
|

70 پروانه ١٣٩٨/١٠/١٨
|

71 نهنـگ آبی:) ١٣٩٨/١٠/١٨
|

72 نظممـ،روی برنامه،رسممـ ١٣٩٨/١٠/١٨
|

73 زیبا روی:) ١٣٩٨/١٠/١٨
|

74 منتخـب،دآرآی ستآره ١٣٩٨/١٠/١٨
|

75 لیمو ترررش ١٣٩٨/١٠/١٨
|

76 لیسه! ١٣٩٨/١٠/١٨
|

77 بچحـ،فـرزنـد! ١٣٩٨/١٠/١٨
|

78 مخالفــــــت! ١٣٩٨/١٠/١٨
|

79 خوبی،مهربانی،خوش رفتاری ١٣٩٨/١٠/١٨
|

80 قفـسه،طآقچـه:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

81 نا هنجار،چیزی ک موزون یا طبیعی نیســـت! ١٣٩٨/١٠/١٦
|

82 اسممـ خواننده مـآکــآن*تنهآ کسی ڪ اسمش واقعا لآیقشحـــ*

شـرآب نــــآب🙈💫
١٣٩٨/١٠/١٦
|

83 خوب نیســت! ١٣٩٨/١٠/١٦
|

84 افــردا خــــــــاصّ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

85 دلیــل زندگیــ ١٣٩٨/١٠/١٦
|

86 Show performance** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

87 بیش از حــــد بودن دمـــای بــــدن** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

88 عملکرد،کارایی** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

89 کاهش،کم شده ١٣٩٨/١٠/١٦
|

90 پرداخت شدحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

91 خوابگاه،اتاق کوچک:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

92 دویدن،راه رفتن با سرعتتت ١٣٩٨/١٠/١٦
|

93 جدول زمانی،ساعت پرواز و نشست هواپیما:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

94 جایگاه اجتماعی** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

95 عطر مخصوص اقایان ک در شهر کلن المان درست میشود:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

96 کسی ک دارای کاهش وزن شدیدی است:‌|
ـ
لاغری شدید**
١٣٩٨/١٠/١٦
|

97 چک کردن ساعت های فرودگاه(ساعت پرواز و نشستن هواپیما)
**
١٣٩٨/١٠/١٦
|

98 در بالای:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

99 تحیلی کردن،ازمایش کردن** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

100 تحلیل کردنــ،ازمایشـ. کردنــ ١٣٩٨/١٠/١٦
|