برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

shiva_sisi‌

➷iŋ tɦε ŋamε σƒ crεatεr σƒ ℓσvε √
━━━━━━❥✿❥━━━━━━
آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده
بی کس نیست!
دور و برش پر است از آدم هایی،که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند
منتظرت مانده چون وفادار است
وفادار به آدمی،که با تمام خوب و بدش
روزی انتخاب دلش بوده…!
نمیدانم اسمش چیست
شجاعت…
یا حماقت…
اما بعضی ها عجیب،به انتخاب های دلشان پایبندند…tࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰❰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈҈꙰҈꙰ࣹ🔥ࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈❱ུࣹࣸꪲ꙰҈꙰҈꙰҈꙰҈꙰꙰̸̸̷̶͟͞⟦
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌━━━━━━❥✿❥━━━━
مَعرِفَـت دآشتیحـ🚶🖤
تَنهآممـ نِمیذآشتیحـ😒🖤
هِی قَهـر و هِـی آشتیحـ😏🖤
دیگِحـ شورِش دراومـد😐🖤
تـو دِلِـت چیحـ هَـس؟🥀🖤
آیَندَموونـ چیـ پَـس؟🙇🖤
یِهو بِهَممـ زَدیحـ از قَـصد🌚🖤
عآخِحــ دِلِـت میومَـد😞🖤

.....

ببیـن تـا پـر شدممـ از نآ امیدییـ،غمو از تـو دلممــ
بیرونـ کشیدییـ،دآرممـ دنیآ رو زیبآتـرر میبینممـ،عجـب جآییــ ب دآد مـن رسیدییـ..!*G‌OD*


#وَلیی مِنِ حُتًیً بُيِ تْفُاٌوُتْيً هَاِمّمٌ بٌوَيٍ دْوٌسُتٌ دَاّشِتْنًشِوّ رٌوّ مّيًدْاْدٍ عٌاّقَاًیّ قًاّضِیّ..!🌚🖤


** تَِوَِ هَِمَِوَِنَِیَِ کَِهَِ اَِگَِهَِ اَِزَِمَِ بَِپَِرَِسَِنَِ
َِاَِمَِنَِیَِتَِ یَِعَِنَِیَِ چَِیَِ!َِ؟َِ
َِمَِیَِگَِمَِ آَِغَِوَِشَِشَِ:)🙊sɦ🖤‌


(:A_Tomboy_&_‌A_Novelist _girl#
❤perspolisii#
(:#

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

551 علمی تخیلی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

552 فلون فلون شده
نوعی فحش یا دشنام
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

553 حالت چطوره؟خوبی؟ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

554 با هم شباهت داشتن پیدا کردن نقاط مشترک در همدیگر ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

555 خیلی احمقی،خیلی خنگول هستی،خیلی بی عقلی،خیلی نفهمی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

556 آره جون عمت،مسخره گرفتن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

557 عجله نکن... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

558 دستخط خود، خط یا امضای خود شخص، دستخط نوشتن، توشیح کردن، از روی دستخطی رونویسی کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

559 امضا،امضا کردن،پاراف ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

560 دست خط،هر فرد دست خطی دارد ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

561 میزان، روش، نرخ، درچند، سرعت، شمردن، نرخ بستن بر چیزی، بها گذاشتن بر، ارزیابی کردن، سنجیدن، بر اورد کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

562 دم های ابگریز ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

563 دوزخ،جهنم ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

564 نامی قرآنی و به معنی روشن
ببخشید شما در مورد اقا متین و امیرعلی چی گفتین اگه میخواین تصمیمی بگیرین من کمکتون میکنم فقط برام توضیح بدین ممنون
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

565 دست کشیدن از، ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

566 in only a small amount of time ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

567 گامبوزیا ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

568 آرامش دهنده دل ها ، رنگ گلبهی ، شکرگزار ، قدر شناس ، عسل کوچولو ، مروارید ، باوفا ، درخت پر بار سیب قرمز ، نازبانو ، اتش مهربان ، گل فرانسوی ، دختر ک ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

569 عزیزم از طرز صحبتت معلومه هنوز بچه هستی.ملیکا مگه اسم پسره؟که میگین پادشاه!خب عزیزم بگو ملکه
معنی اسم ملیکا
ملکه زیبایی ها،اسمی خوش اهنگ و زیب ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

570 two times ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

571 کسی که چیزی را باخود حمل میکند مثلا کسی زنی که حامله است بچه ی خود را با خود حمل میکند ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

572 همیشگی،دائماً ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

573 روی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

574 بسته به ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

575 مہم نیست ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

576 Something in the shape of a box used for cooking in the kitchen ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

577 امتحان،پرسش و ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

578 A shop where bread,cakes,etc are cooked and sold ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

579 متفاوت،اختلاف،چیزی کهــ باعثــ تفاوت میشوو ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

580 اینجا بچه وجود داره هااا،bf.مخاطب خاص.boy friend,just friend ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

581 کسی که وقتی دستت را میگیرد احساس ارامش داری کسی که او را دوست داری کسی که وقتی نزدیکت میشود دمای بدنت بالا میرود و قلبت شروع به تپیدن میکند.کسی که او ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

582 در حال تولید،تهیه،پیشرفت و ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

583 سالن رقص،سالنی پر از توپ،استخر توپ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

584 not sweet ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

585 تالار کراوات ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

586 پینه دور،نوعی سوسک که بالهایی قرمز با نقطه سیاه دارد و کمی پرواز میکند،سوسکی قشنگ،کفش دوزگ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

587 اشیاییی که خانم ها لوازنی که نیاز دارند را داخل ان قرار داده و با خود حمل میکنند ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

588 ارائه دادن،رفتن با... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

589 a formal talk ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

590 very bad , dangerous,making you worried and afraid ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

591 a unit of measurement ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

592 an illness like a bad cold ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

593 به معنی بزرگ و با شکوه. اسم با مصما و بزرگیه. سوسول نیس.اصیله. ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

594 اسم ماهی،اسم شهاب حسینی در شهرزاد ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

595 معنی کرکینی= پسر کی هستی. این طایفه بزرگ از زمان کهن جز ایل دریکوند بوده و هست ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

596 صبور و عاشق ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

597 توجه به آنچه که در اطراف شما اتفاق می افتد توجه کنید ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

598 Pay attention to what is happening around you ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

599 Give permission ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

600 دستگاهی که به ماشین شباهت دارد و مردم را به طبقه ی مورد نظر میرساند ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|