منو
نیما چوبین

نیما چوبین

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٧,١٦٠
لایک
١,٧٨٧
لایک
دیس‌لایک
٣٦٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٠٣
رتبه کل
درباره‌ی من:

دارم یاد می‌گیرم .…

*Choobin*

نه من آنم که برگیرم سر از خاک درت هرگز
مگر وقتی که زیر خاک، خشتم زیر سر باشد

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧,١١٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٠٤
لایک
لایک
١,٧٨٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٦٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤٨
امتیاز
رتبه در بپرس
٦٥
لایک
لایک
٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢٦

مخفف کلمات: Lesbian همجنسگرا ( زن ) / Gay همجنسگرا ( مرد ) / Bisexual دارای کشش جنسی به همجنس خود و جنس مقابل / Transgender تراجنسیتی ( دارای هویت جن ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩٨

دهنت سرویس! ( تحقیر بی ادبانه ) گاییدمت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١٠

مخفف کلمات: Lesbian همجنسگرا ( زن ) / Gay همجنسگرا ( مرد ) / Bisexual دارای کشش جنسی به همجنس خود و جنس مقابل / Transgender تراجنسیتی ( دارای هویت جن ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨٦

گوش کردن به آهنگ ( یا هر فایل صوتی ) یا دیدن فیلم مستقیما از اینترنت به جای دانلود ( بارگیری ) و ذخیره کردن شون.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٤

روی هم ریختن ( با کسی ) ، رابطه - سکس - داشتن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Could you watch for the taxi while I get my bag?
دیدگاه
٨

میشه یه تاکسی گیر بیاری تا من کیفم رو میارم؟ ( watch for به معنای با حواس جمع منتظر چیزی بودن )

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Modal verbs generally take the bare infinitive.
دیدگاه
٧

افعال ناقص عموماً - مصداق - مصدر ساده ( مصدر بدون to ) هستند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
an infinitive phrase
دیدگاه
٥

یک عبارت مصدری

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You use "have" to form the perfect infinitive of a verb.
دیدگاه
٥

برای ساخت شکل ماضی کامل یک فعل از Have استفاده می کنید

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The couple were kissing and not watching the movie at all.
دیدگاه
٢

زوج ( زن و شوهر ) در حال بوسیدن بودند و اصلاً فیلم را ندیدند.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر