منو
Shirinbahari

Shirinbahari

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢٦٣,٤٦٢
لایک
٢٦,٥٦٥
لایک
دیس‌لایک
١,٠٩٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١٢
رتبه کل
درباره‌ی من:

Translator📋📑
Insta:translationlearning

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦٣,٤٦٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٢
لایک
لایک
٢٦,٥٦٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٠٩٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢٤

Force yourself to stop feeling sad and upset بی خیالش شو, از این فاز بد بیا بیرون You have to snap out of it.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨٩

راست کار خودته

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨٨

خوشحال تر. موفق تر. شرایط بهتر . I think she’s better off without him

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨٤

خوشحال تر و با انرژی تر شدن You'll soon perk up.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨٠

انتقاد و پیشنهاد How can I provide feedback without making someone angry?

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Some people who sleep next to snorers are able to tune out the sound, if they are heavy sleepers.
دیدگاه
١٦

برخی افرادکه کنار خرو پف کنندگان می خوابنداگر خوابشان سنگین باشد, می توانند صدا را نادیده بگیرند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Many serious illnesses can be nipped in the bud if they are detected early enough.
دیدگاه
١٥

بسیاری از بیماری های خطرناک اگر زود تشخیص داده شوندقابل پیشگیری هستند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
a laid-back person
دیدگاه
١٠

یک فرد خونسرد

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Switch off by listening to music.
دیدگاه
١٤

با گوش دادن به موسیقی کمی استراحت کن.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
It's kind of tacky to give her a present that someone else gave you.
دیدگاه
١٤

یه جورایی زشته که به او هدیه ای رابدی که کسی دیگر به تو داده باشد.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.