برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Shirinbahari

Shirinbahari Translator📋📑
Insta:translationlearning

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 استخوانی شدن. سخت شدن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

252 ضدحال بازی ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

253 هویت واقعی خود را پنهان کردن
in order to observe you have to be incognito
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

254 بداخلاق ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

255 معتاد به شکلات ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

256 تجملی. دکوری. زرق و برق
the office was spacious, but without any trace of ostentation
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

257 تجملی. لاکچری ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

258 عقیده ی قدیمی در مورد اخلاقیات. سنتی فکر کردن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

259 حمله نظامی به پایگاه محاصره شده ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

260 خودخواه ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

261 نصیحت آمیز ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

262 الکی خوش ١٣٩٩/٠١/١٩
|

263 حیله گری ١٣٩٩/٠١/١٩
|

264 آدم بی اهمیت. هیچ کس ١٣٩٩/٠١/١٩
|

265 جنون قدرت و تسلط بر دیگران ١٣٩٩/٠١/١٩
|

266 درهم برهم ١٣٩٩/٠١/١٩
|

267 چیزی را پنهان کردن. راز بودن
Tell me all about it – don’t hold anything back
١٣٩٩/٠١/١٩
|

268 واقعی
a broad smile of unfeigned delight
١٣٩٩/٠١/١٩
|

269 گیج شدن
he has an air of befuddled unworldliness
١٣٩٩/٠١/١٩
|

270 زیاده روی. پرخوری ١٣٩٩/٠١/١٩
|

271 بویایی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

272 1.عالی
Look at the size of that wave.’ ‘Gnarly!
2.افتضاح
a gnarly car wreck
١٣٩٩/٠١/١٩
|

273 کسی که برای سلامتی بیمار به جای او تصمیم می گیرد چون خود بیمار قادر به تصمیم گیری نیست. ١٣٩٩/٠١/١٨
|

274 پوکیدم خیلی خوردم ١٣٩٩/٠١/١٨
|

275 گوش نکردن به کسی یا چیزی. نادیده گرفتن
A bored child may simply tune out
١٣٩٩/٠١/١٨
|

276 سیگار کشیدن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

277 زانو زدن برای احترام
He was a man of principle, refusing to genuflect to the party leadership
١٣٩٩/٠١/١٨
|

278 دستکاری یا تقلب در انتخابات
١٣٩٩/٠١/١٨
|

279 جذاب وشیک و با اعتمادبه نفس. باکلاس
all the waiters were suave and deferential
١٣٩٩/٠١/١٨
|

280 آشوب. اغتشاش ١٣٩٩/٠١/١٨
|

281 تنفر ١٣٩٩/٠١/١٨
|

282 سرپیچی. سرکش
١٣٩٩/٠١/١٨
|

283 با خستگی و آرام راه رفتن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

284 کشف کردم. ابراز پیروزی از کشف ١٣٩٩/٠١/١٧
|

285 دلال
a purveyor of large luxury vehicles
١٣٩٩/٠١/١٧
|

286 پوسته ١٣٩٩/٠١/١٧
|

287 برآمدگی. تحمیل کردن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

288 تکبر. غرور ١٣٩٩/٠١/١٧
|

289 غضروفی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

290 زبان چرم و نرم. چاپلوسی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

291 بی چیز. فقیر

a down-and-out homeless vagrant
١٣٩٩/٠١/١٧
|

292 توهین کردن. فحش دادن
no one else attracted such vituperation from him
١٣٩٩/٠١/١٧
|

293 آدم تنبل و بدون مسئولیت ١٣٩٩/٠١/١٧
|

294 عالی
a divinely inspired idea
١٣٩٩/٠١/١٦
|

295 مستقل شدن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

296 دو کاره. دو طرحه
the unit's bi-level design keeps water in the sink
١٣٩٩/٠١/١٦
|

297 بسیار خوشحال
a seraphic smile
١٣٩٩/٠١/١٦
|

298 گیج شده
the connection was awful and kept garbling his voice
١٣٩٩/٠١/١٦
|

299 تنبل ١٣٩٩/٠١/١٦
|

300 ناشایست. دست چپ. زشت ١٣٩٩/٠١/١٦
|