برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Shirinbahari

Shirinbahari Translator📋📑
Insta:translationlearning

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 شهوانی. هرزه
the media’s love of salacious gossip
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

252 روش کار. عادت کاری
modus operandi
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

253 بهتراز همه. اسمارتیز
reviews by film critic nonpareil Pauline Kael
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

254 استخوانی شدن. سخت شدن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

255 ضدحال بازی ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

256 هویت واقعی خود را پنهان کردن
in order to observe you have to be incognito
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

257 بداخلاق ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

258 معتاد به شکلات ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

259 تجملی. دکوری. زرق و برق
the office was spacious, but without any trace of ostentation
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

260 تجملی. لاکچری ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

261 عقیده ی قدیمی در مورد اخلاقیات. سنتی فکر کردن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

262 حمله نظامی به پایگاه محاصره شده ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

263 خودخواه ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

264 نصیحت آمیز ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

265 الکی خوش ١٣٩٩/٠١/١٩
|

266 حیله گری ١٣٩٩/٠١/١٩
|

267 آدم بی اهمیت. هیچ کس ١٣٩٩/٠١/١٩
|

268 جنون قدرت و تسلط بر دیگران ١٣٩٩/٠١/١٩
|

269 درهم برهم ١٣٩٩/٠١/١٩
|

270 چیزی را پنهان کردن. راز بودن
Tell me all about it – don’t hold anything back
١٣٩٩/٠١/١٩
|

271 واقعی
a broad smile of unfeigned delight
١٣٩٩/٠١/١٩
|

272 گیج شدن
he has an air of befuddled unworldliness
١٣٩٩/٠١/١٩
|

273 زیاده روی. پرخوری ١٣٩٩/٠١/١٩
|

274 بویایی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

275 1.عالی
Look at the size of that wave.’ ‘Gnarly!
2.افتضاح
a gnarly car wreck
١٣٩٩/٠١/١٩
|

276 کسی که برای سلامتی بیمار به جای او تصمیم می گیرد چون خود بیمار قادر به تصمیم گیری نیست. ١٣٩٩/٠١/١٨
|

277 پوکیدم خیلی خوردم ١٣٩٩/٠١/١٨
|

278 گوش نکردن به کسی یا چیزی. نادیده گرفتن
A bored child may simply tune out
١٣٩٩/٠١/١٨
|

279 سیگار کشیدن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

280 زانو زدن برای احترام
He was a man of principle, refusing to genuflect to the party leadership
١٣٩٩/٠١/١٨
|

281 دستکاری یا تقلب در انتخابات
١٣٩٩/٠١/١٨
|

282 جذاب وشیک و با اعتمادبه نفس. باکلاس
all the waiters were suave and deferential
١٣٩٩/٠١/١٨
|

283 آشوب. اغتشاش ١٣٩٩/٠١/١٨
|

284 تنفر ١٣٩٩/٠١/١٨
|

285 سرپیچی. سرکش
١٣٩٩/٠١/١٨
|

286 با خستگی و آرام راه رفتن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

287 کشف کردم. ابراز پیروزی از کشف ١٣٩٩/٠١/١٧
|

288 دلال
a purveyor of large luxury vehicles
١٣٩٩/٠١/١٧
|

289 پوسته ١٣٩٩/٠١/١٧
|

290 برآمدگی. تحمیل کردن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

291 تکبر. غرور ١٣٩٩/٠١/١٧
|

292 غضروفی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

293 زبان چرم و نرم. چاپلوسی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

294 بی چیز. فقیر

a down-and-out homeless vagrant
١٣٩٩/٠١/١٧
|

295 توهین کردن. فحش دادن
no one else attracted such vituperation from him
١٣٩٩/٠١/١٧
|

296 آدم تنبل و بدون مسئولیت ١٣٩٩/٠١/١٧
|

297 عالی
a divinely inspired idea
١٣٩٩/٠١/١٦
|

298 مستقل شدن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

299 دو کاره. دو طرحه
the unit's bi-level design keeps water in the sink
١٣٩٩/٠١/١٦
|

300 بسیار خوشحال
a seraphic smile
١٣٩٩/٠١/١٦
|