منو
بابک ر و

بابک ر و

عضو از ٦ سال پیش
امتیاز کل
١١,٦٦٢
لایک
١,١٩٠
لایک
دیس‌لایک
١١٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٩٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٦٦٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٩٨
لایک
لایک
١,١٩٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢٢١

همگام بودن

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١٢٦

درد دل کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨٣

پاسخ های مندرج جواب های حاضر

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٤٩

soulmate

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٤٤

من را برسان ( به مقصد ) من را بپذیر Take me as I am مرا همینطور که هستم بپذیر

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ سال پیش
متن
It's impossible to be accurate about these things.
دیدگاه
١٠

غیر ممکنه که در مورد این چیزها دقیق باشه

تاریخ
٥ سال پیش
متن
They turned the place inside out but did not find the thief.
دیدگاه
١٥

آنها محل را زیر و رو کردند اما دزد را پیدا نکردند

تاریخ
٥ سال پیش
متن
You're wearing your sweater inside out.
دیدگاه
١١

داری سوییشرت خودت را پشت و رو میپوشی

تاریخ
٣ سال پیش
متن
We ended up not going to the movies because it was too late.
دیدگاه
٧

کار به آنجا رسید که به سینما نریم چون خیلی دیر بود

تاریخ
٣ سال پیش
متن
She had been warned against trying to see her ex-husband; nevertheless, she went to his place of work and barged into his office.
دیدگاه
٤

به او هشدار داده شده بود در برابر تلاش برای دیدن شوهر قبلیش ، با او جود این او به محل کارش رفت و سر زده وارد دفترش شد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.