دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٩٥٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣١٥
لایک
لایک
١,٢١٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

فایده ای نداره there is no point in apologizing معذرت خواهی فایده ای نداره

دیدگاه
٢

نظرت چیه؟ what’s your opinion?

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

مجموعه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

دیگه he won't be needing any loans now? آیا او دیگر به هیچ وامی نیاز نداره؟

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

علاقه مند شدن به شخصی یا چیزی She took an interest in his work او به کارش علاقه مند شد

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She had been warned against trying to see her ex-husband; nevertheless, she went to his place of work and barged into his office.
دیدگاه
٤

به او هشدار داده شده بود در برابر تلاش برای دیدن شوهر قبلیش ، با او جود این او به محل کارش رفت و سر زده وارد دفترش شد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
We ended up not going to the movies because it was too late.
دیدگاه
٧

کار به آنجا رسید که به سینما نریم چون خیلی دیر بود

تاریخ
٥ سال پیش
متن
It's impossible to be accurate about these things.
دیدگاه
١٠

غیر ممکنه که در مورد این چیزها دقیق باشه

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The burglars had turned the house inside out.
دیدگاه
٥

دزدها خانه را زیر و رو کرده بودند

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He knows the place inside out.
دیدگاه
١

او محل را کاملا میداند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.