دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٧٩٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٦٨
لایک
لایک
٣٨٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

مجذوب کردن، فریفته کردن، افسون کردن، جادو کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

جان بخش و روح افزا

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

ممتد، یکسره، پایدار، ادامه دار، پیوسته، لاینقطع

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

دگرجنسیتی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

- قابل توجه، برجسته ( موضوعی که نمیشه نادیده اش گرفت ) very great; felt or experienced very strongly - اساسی، عمیق

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.