تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در عربی به معنای گرم است. الجٙوُّ دٙافِئٌ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

action taken to improve a situation, especially a medical disorder.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

finish or complete, as with some decisive action.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

Semiconductors are substances with properties somewhere between them. ICs ( integrated circuits ) and electronic discrete components such as diodes a ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

. : in a state in which one is liked or are treated nicely by someone:. He's trying to get back in his boss's good books by offering to work over ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

در شطرنج: پات وضعیتی که حرکتی برای انجام نیست منجر به مساوی شدن بازی و کسب نیم امتیاز برای طرفین میشود. کیش : check ( کیش و ) مات : checkmate پا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

شلنگ ( British )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

گل به خودی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

kidnapping

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

to be a part of ( something ) .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( فردِ ) نمره بالا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

صریح

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تروریسم داخلی President Joe Biden on Tuesday did not hesitate to call the deadly mass shooting in Buffalo, New York, an act of domestic terrorism, c ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

به گوش میرسد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

to be heard loudly and clearly

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

تاسیسات هسته ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

رو به اتمام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

اصابت کردن بمب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در اثر، پس از اقتباسی از:محدثه فرومدی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

بدون شک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

شدیدا انتقاد شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نوعی حرکت با کش برای اسکیت سرعت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

درخواست جدی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

از انتظارات فرا تر رفت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

معنی اول بلعیدنه، ولی معنی دوم کاملا نابود کردنه. مخصوصا آتش. Venom devoured the box office. ونوم باکس آفیس رو ترکوند ( یا منفجر کرد )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

ازش دربیاد can spit out some decent photos میتونه دو تا عکس قابل قبول ازش دربیاد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

یک بعدی سطحی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

جریان خون

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

علامت و شکل جبری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

توضیح بالا کاملا درست است و مخفف Worldwide Developers Conference است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

شوخی ای که باعث بشه طرف شدیدا سورپرایز بشه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

زدن با مشت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

آقا ارین درست میگه پای کسی به جایی رسیدن. but don't be surprised if the next generation of it makes it to the Galaxy Note 22.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

وارث، جانشین What is it? The successor to the Samsung Galaxy Note 20

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

واحد فرمولی ( شیمی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مبلغ سرسام آور nearly $200 less than its predecessor but still a staggering sum even compared to other premium devices.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

رابطه تیره و تار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

واژه مربوط به خشکسالی های ناشی از تغییر اقلیم هست. به ویکی پدیا انگلیسی رجوع شود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

به تنهایی just down in that area alone

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

کوچ هست و تفاوت اش با Emigration اینه که این، ماله مهاجرت منطقه ای هست، ولی Emigration از کشور به کشوره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

آزار دهنده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Princess Bubblegum

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

claim; express the view that.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

A cultural phenomenon, also known as the bandwagon effect, occurs when certain individuals behave a certain way merely because other individuals do a ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

مانع خواب یا رفتن به تخت کسی شدن

پیشنهاد
٠

you are put in a situation where you are responsible for something, often in an unfair way because other people fail or refuse to take responsibility ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ترمز بگیر داداش! زیادی تند نرو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

راه راه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

میشه یه بار مصرف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

کار احمقانه ای کردن

١