نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
dozen: خیلیا dozen ر مترادف با جین میگیرن، ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
let's call it a day: در تکمیل توضیحات دوست عزیزمون بگم: ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
however: However ، دو حالت داره: 1 - در معن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
sweep under the carpet: در تعریفش اومده [ به جای پرداختن به ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
surmount: surmount دو تا معنای کلی داره: 1= ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
wit: در جمع به معنای قوای عقلی و منطقی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
deplete: در کل، به معنای ( کاهش مقدار چیزی ک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
eclectic: گاهی مترادف با selective به معنای { ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
volatile: اگه در رابطه با situation و شرایط و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
piracy: در کل تعاریفی که ازش شده، یه crime ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
deterioration: یه اسمه که فعلش، deteriorate هست که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
gorgeous: این کلمه، عموما واژه ای informal مح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
hard: تعاریف و معانی گوناگونی براش شده ام ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
hello: خدمت اونایی که معانی همچون سلام کرد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
yours: در پایان متون رسمی و علی الخصوص در ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
line: علاوه بر معانی رایج این کلمه، در نم ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
goon: تو فیلمایی که من دیدم بیشتر از معنی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
break: معانی به شدت متنوعی داره این واژه؛ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
make friends: form friendships with people or ani ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
sorted: sort یه فعله به معنای دسته کردن، جو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
got through: از چیزی عبور کردن مثال: They've got ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
tape: نوار صوتی یا ویدئو
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
got: به معنای داشتن یا پیش کسی بود. مثا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
wonder: به معنی فکر در عامیانه؛ I wondered ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
too much: بیش از حد یا غیرقابل تحمل She must ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
with: نکته بسیار مهمی که وجود داره و در ت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
no more: No more به معنای ( فراتر از چیزی یا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
stag night: این رسم که مهمانی مجردی ( مرد قبل ا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sponsored: حمایتگر/ دلسوزانه/موید/مشوق it's b ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
come on: معانی گوناگونی داره اما 2 تا معنی م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
meter: به معنی کنتور I’m erm, just readin ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
best: همه دوستان تنها به معانی مثبت این ک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
baby: درسته به معنی عزیزم و جانمه اما گاه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
bring in: به معنای معرفی کردن و گاهی به معنای ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
get: دوستان به چند تا معنی خیلی کلی اشار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
enough: گاهی معنای absolutely داره و گاهی م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
power cut: در تعریف انگلیسیش اومده: یک دوره ز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
ages: با توجه به متن میتوان معانی ذیل هم ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
eco: یه پیشوند به معنای محیط زیستی، وابس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cloud: گاهی به معنای بسته است. Can You L ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
mind you: یادت باشه که
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
catchup: به معنای کارهای عقب افتاده، به این ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mince pie: این کیک یا پای خیلی خشمزه و انگلیسی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
mince pie: این کیک یا پای خیلی خشمزه و انگلیسی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
father christmas: بابانوئل، سانتاکلاز، پیرمرد خیالی ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
sharing: درسته که معنای اصلی آن تشریکه اما گ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
mincemeat: mince pie به معنای پا یا کلوچه میوه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
love: با توجه به متن، معانی متعددی پیدا م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
call: گاهی به معنای دید و بازدید کردن، به ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
tough guy: گردن کلفت، چغر و سایر معانی مذکور، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
back to: بازگشت به / به عقب رفتن / مراجعه کر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
rose: میتونه معنای خاصی هم داشته باشه. مث ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
brownie: عضو گروه پیشاهنگی دختران خردسال / د ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
survive: در ترجمه این فعل، مفهوم ( تنازع بقا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
guy ropes: طناب ها / ریسمان ها/ بند ها/ کمند ه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
guy ropes: طناب ها / ریسمان ها/ بند ها/ کمند ه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
agree to disagree: برای پایان دادن به دعوای لفظی، وقتی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
turns out: بنده برا این کلمه، این مترادف ها ر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
jump through hoops: جدا از اون تعاریفی که دوستان لطف کر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
hell: 1_ این واژه، گاهی معنای �جهنم و درک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
be cool: ممکنه به معنای ( pardon ، forgive و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
up to this point: به معنای 《تا اینجایِ . . . تا این ق ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
doppleganger: doppleganger = look - alike of some ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
eery: واژه eery همان eerie است و با همان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
eery: واژه eery همان eerie است و با همان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
stripper: یه اسمه و تعاریفی که از آن شده: 1 ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
stand to reason: اصطلاحی کم کاربرد و تعریفی که از آن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
stand to reason: اصطلاحی کم کاربرد و تعریفی که از آن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
handle a stick: اصطلاحی ست برای پرسیدن اینکه آیا شخ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
handle a stick: اصطلاحی ست برای پرسیدن اینکه آیا شخ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
discharge: در متون حقوقی، discharge بیشتر به م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
supervening events: به معنای وقایع ناگهانی یا به اصطلاح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
supervening events: به معنای وقایع ناگهانی یا به اصطلاح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in respect of something: ترجمه آن میتواند: 《 راجع به، مربوط ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
innocent: بدون سوء نیت یا بدون قصد تقلب یا غی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
naval review: تمام معانی ذیل، به معنای تقریبا واح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
naval review: تمام معانی ذیل، به معنای تقریبا واح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cruise round: تمام معانی ذیل، به معنای تقریبا واح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cruise round: تمام معانی ذیل، به معنای تقریبا واح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
contra proferentem: درحقیقت، کاملترش《 contra proferente ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
contra proferentem: درحقیقت، کاملترش《 contra proferente ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pugnance: ستیزه، جنگ، مخالفت، تضاد، جدال، جدل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pugnance: ستیزه، جنگ، مخالفت، تضاد، جدال، جدل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
proferentem: میتونه هریک از این معانی ر داشته با ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
overrule: در حقوق به معنای اینکه《 دادگاه بالا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
self induced: در حقوق میتوان معادل《 مستند به فعلِ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
take a look at: میتونه این معانی ر داشته باشه: نگاه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
at one time: در تعریف انگلیسی این عبارت اومده: 《 ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tail between one`s leg: tail between one's leg 《در حالی که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
tail between one`s leg: tail between one's leg 《در حالی که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
with his tail between his legs: از انجام کاری ناامید بازگشتن یه اصط ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
copycat: گربه کپی کن یا گربه مقلد، ترجمه تحت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
civil tongue: Keep a Civil tongue به معنای جلوی ز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
civil tongue: Keep a Civil tongue به معنای جلوی ز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
eye to eye: به معنای هم زبانی نیست؛ بلکه به معن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
grapevine: کلاغِ خبرچین، منبع غیر رسمی It has ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
fall apart: متلاشی شدن، فرو ریختن و. . . درمورد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get someone's goat: کفر کسی ر دراوردن، کسی ر به شدت عصب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
get someone's goat: کفر کسی ر دراوردن، کسی ر به شدت عصب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
shake up: تعریف انگلیسی این کلمه: a process ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
externality: در حقوق محیط زیست، به عوارض و آثار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
challenge: در حقوق، بهتر از معنای اعتراض برای ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
post conflict: دوران پس از جنگ/ بلافاصله بعد از پا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
atrocity: به معنی فجیعه / ناگواری / مصیبت و ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
armed conflict: conflict به معنای منازعه و مخاصمه، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
supervening impossibility of performance: تمام معانی ذیل، به معنای تقریبا واح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
supervening impossibility of performance: تمام معانی ذیل، به معنای تقریبا واح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
motel: motor� �hotel یه هتل برای افرادی که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
fracturing: به《 عملیات ایجاد شکاف در مخزن نفت و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fracturing: به《 عملیات ایجاد شکاف در مخزن نفت و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
continental margin: لبه حاشیه قاره؛ جایی که سکوی قاره ی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
continental margin: لبه حاشیه قاره؛ جایی که سکوی قاره ی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
relinquishment: به استرداد مناطق توسط شرکت نفتی مسئ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
tool kit: ابزار؛ مثال: The fiscal toolkit اب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pour down: جریان یافتن به سمت پایین جاری شدن ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
rock: گاهی معنای رقص، حرکت، جنبیدن، چرخش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
make sure: درسته که به معنای مطمئن شدن و اطمین ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
loose: واژه loose به معنای شل و سست کردن، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
make a move: هرکدوم از این معانی ذیل ر پیشنهاد م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
lose head: از دست دادن اراده و کنترل و خویشتن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pump up: معنی اصلی این واژه میشه: ( پر از با ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get rude: بی ادبانه رفتار کردن، گستاخانه برخو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
get rude: بی ادبانه رفتار کردن، گستاخانه برخو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
countdown: معنی لحظه شماری کردن، براش مناسبتره ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
touch: �برای این واژه، علاوه بر مترادف های ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
can go: ادامه دادن، دوام آوردن مثال: I don' ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
can go: ادامه دادن، دوام آوردن مثال: I don' ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
walk away from: به معنی دور شدن از، دست کشیدن از، ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
walk away from: به معنی دور شدن از، دست کشیدن از، ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
paralyze: به معنی غیر ممکن شدن، نشدنی بودن، ت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
come to: هریک از معانی ذیل میتونه مناسب باشه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
got hold of himself: به معنی به دست آوردن کنترل، در اختی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
got hold of himself: به معنی به دست آوردن کنترل، در اختی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
come into: گاهی مترادف با enter into به معنی { ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
crescendo: معنی اصلیش اوج و افزایش تدریجی صداس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
crescendo: معنی اصلیش اوج و افزایش تدریجی صداس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ran underneath: کلمه Ran به معنی دویدنه اما اگه با ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ran underneath: کلمه Ran به معنی دویدنه اما اگه با ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
black: گاهی منظور از سیاه، 《 نحس • شوم • ن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
struck: گاهی مترادف با impact, hit, bat, be ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dad: گاهی به معنای یارو، فلانی، طرف و او ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سر به سر من نذار: don't mess with me
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take hands off me: به من دست نزن دستت ر بِکش
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take hands off me: به من دست نزن دستت ر بِکش
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
drain the swamp: معنی انگلیسیش میشه: the expressio ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
drain the swamp: معنی انگلیسیش میشه: the expressio ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
folks: به جز معنای مذکور، معمولا در گفتار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go back: میتونه به معنای برگرداندن یه فیلم ی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shoot: گاهی به معنای 《 دست از سر کسی برداش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
balance of forces: توازن نیروها توازن قدرت
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you gotta be hungry: عبارت مشابه این جمله در فرهنگ زبان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go off: جدا از اون معانی که دوستان زحمت کشی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
why the long face: Why the long face? واژه long ر به م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
words fail me: Words fail me! تحت اللفظی میشه : کل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
clump: clump with به معنای《 لخته شدن 》هست. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
develop: معانی ذکر شده در سایت برای این عبار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
dozen: خیلیا dozen ر مترادف با جین میگیرن، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
let alone: خلاصه و جامع بگم: 《2》تا معنی کلی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
keystone: اساسی، اصلی، غالب، بنیادی، بنیانی، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
most: معنی most دیگه بدیهیه و منم بیهوده ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
chips: صرفا در لهجه و فرهنگ امریکن، چپس یا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
antidisestablishmentarianism: مکتبی بوده سابقا به نام مبارک تأسیس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mass protest: اعتراضات همگانی
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the unnatural: غیر طبیعی، کسایی که نرمال نیستند = ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
beat: خسته میشه: tired بی رمق و بی حال و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
altruistic: چون او فردی نوع دوست بود، به عنوان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cross: این پل از بزرگراه عبور میکند.
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش