دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٤٢٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٠٨
لایک
لایک
٩٩٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٦٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

عقب راندن ، دفع کردن ،

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

نشان داده شده ، اشاره شده است ؛ نشان داد ؛ تفکیک شده؛ تعیین شده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

دراکثرمواقع. . . . . . . بهتر کردن یا شدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

در حال فعالیت، برقرار

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

خاطر جمع کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Before leaving the city, be sure to make time for a shopping trip.
دیدگاه
١

قبل از ترک شهر ، حتماً برای یک سفر خرید وقت بگذارید

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Flights in and out of Taipei are functioning normally again.
دیدگاه
١

پروازهای داخل و خارج از تایپه دوباره عادی عمل می کنند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I have to finish the task ahead of time.
دیدگاه
٩

من باید کار را زودتر از موعد به پایان برسانم

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Too much fatty food will make your arteries more likely to clog up.
دیدگاه
٠

خوردن غذاهای چرب زیاد باعث مسدود شدن عروق می شود.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Take a leap of faith and trust them.
دیدگاه
١

یک قدم با ایمان بردارید و به آنها اعتماد کنید.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.