منو
بهزاد ناطق

بهزاد ناطق

عضو از ٦ سال پیش
امتیاز کل
١٠,٤٣٦
لایک
١,٠٧٢
لایک
دیس‌لایک
١٤٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٢٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٤٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٢٦
لایک
لایک
١,٠٧٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٧

اساسی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٦

مقوله

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٦٦

نامساعد

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦٥

کاربردی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٨

کنترل، مدیریت

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
Frankie's a bit of a clown.
دیدگاه
٤

فرانکی یه جورایی یه دلقک ه . . .

تاریخ
١ سال پیش
متن
He has to punch the clock at lunchtime.
دیدگاه
١

او باید زمان ناهار را ثبت کند

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.