ترجمه‌های بهزاد ناطق (٢)

بازدید
٧٨
تاریخ
٢ سال پیش
متن
Frankie's a bit of a clown.
دیدگاه
٤

فرانکی یه جورایی یه دلقک ه . . .

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He has to punch the clock at lunchtime.
دیدگاه
١

او باید زمان ناهار را ثبت کند