دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦,٤١٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٥٣
لایک
لایک
٢,٨٧١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,١٤٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

کارپارها/ کارپارشها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

تکپار/تکپاره/ناگاه/

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

تکپار/تکپاره/ناگاه/

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

همسو مخالف = ناموافق = ناهمسو

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٤

مثبت = همسو منفی = پادسو باستفاده از پیشنهاهای جناب نیازعلیشمس/ سپاس

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.