منو
جمشید احمدی

جمشید احمدی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٢٥,١٦٢
لایک
٢,٧٤٣
لایک
دیس‌لایک
١,١٣٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١٤٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٥,١٦٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٤٠
لایک
لایک
٢,٧٤٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,١٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩٧

انتزاعی = ذهن پایه عینی = دیدپایه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٩

پُرپسند

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٨

بالفعل = فراهم/ آماده/بیدار/ نخفته بالقوه = نهفته/ خفته

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٨

پیشنهاد: از این واژه یک بن واژه می توان ساخت: "فرنودن" به چم دلیل آوردن. آنگاه با ایاسش به چم واژه "منطق" جایگزین آن واژه ی زیبای "فرنودش" که خود ا ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٤

دگرشپذیری/ دگرشپذیر/ دگرش پذیر/ ناپایا/ناپایایی/ بسته به چیزی دیکر/ ناخود استوار/ استوار به دیگری/کما بیش ناهستی مند/ کمابیش هستی مند به دیگری/کمابیش

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.