دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨,٨٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢١٩
لایک
لایک
٢,١٦٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٣٩١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

به تاخیر افتاده Example 1. The gate GA346 is is delayed for rain Example 2. The gate 89047 is delayed Example 3. Pool padaling is delayed because of ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

Examples 1 . Fun in the race is more precious than losing or winning Examples 2 . Precious means valuable

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

شکارچی وحشتناک

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

Intensive care unit

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

Cardiac care unit

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.