پارسا حیدری

پارسا حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهauthor١٨:٤١ - ١٣٩٩/١٠/١٨Writerگزارش
7 | 0
congratulations١٨:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/١٨This word also congratulations is an interjection Congratulations means تبریکگزارش
7 | 1
storyteller١٨:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/١٨قصه گوگزارش
2 | 0
books١٨:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/١٨Set of reportsگزارش
0 | 0
bookworm١٨:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/١٨1. one who is fond of reading 2. a bookworm is a person who is very fond of reading 3. a bookworm is an insect that eats buildings and booksگزارش
9 | 0
oh my gosh١١:٤١ - ١٣٩٩/١٠/١٨Meand oh my godگزارش
7 | 1
amazing١١:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/١٨1. huge 2. stupendous 3. wonderگزارش
7 | 1
brave١١:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/١٨1. strong 2. not weakگزارش
2 | 1
speed up١١:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/١٨Increase velocityگزارش
0 | 0
stock١١:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/١٨Past form of stick گیر کردنگزارش
7 | 5
shh١١:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/١٨Be quiet Hushگزارش
2 | 0
chase١٥:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/١٧Hunt حقه تغییب کردنگزارش
2 | 0
police car١٥:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/١٧ماشین پلیس This word also police car is a nounگزارش
2 | 1
clap١٥:١٨ - ١٣٩٩/١٠/١٧Sudden sound بشکن زدن دست زدنگزارش
0 | 1
safe and sound٢٣:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١٦Healthy and unharmedگزارش
7 | 0
trust٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/١٦Trust : noun Means اعتمادگزارش
5 | 0
location٢٣:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/١٦Position Direction And etcگزارش
0 | 1
roadblock٢٣:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/١٦راه بندگزارش
2 | 1
crane٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/١٦Crane : noun machine for hosting Heavy materialsگزارش
2 | 0
relax٢٣:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١٦راحت گزارش
5 | 0
BE٢٣:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦1. exist 2. we use be for simple present Simple present به 3 دسته تغسیم می شود 1. am 2. is 3. areگزارش
2 | 1
ETC٢٣:١٦ - ١٣٩٩/١٠/١٦Etceteraگزارش
67 | 1
very close٢٣:١٥ - ١٣٩٩/١٠/١٦خیلی نزدیکگزارش
7 | 0
got it٢٣:١٤ - ١٣٩٩/١٠/١٦فهمیدمگزارش
14 | 1
figure out٢٣:١٢ - ١٣٩٩/١٠/١٦کشف کردنگزارش
7 | 0
not enough information٢٣:١١ - ١٣٩٩/١٠/١٦اطلاعات کافی نیستگزارش
0 | 0
destroy٢٣:١٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦SYN OF DAMAGEگزارش
2 | 1
mud puddle٢٣:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/١٦چاله گلگزارش
0 | 0
carwash٢٣:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/١٦Car wash : noun a place where car go and wash Also خودرو شویی Car ماشین Wash شستشو پس می شود شستشو ماشینگزارش
2 | 0
ridiculous٢٣:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/١٦چرندگزارش
7 | 1
pentagon٢٢:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦A shape which has 5 sidesگزارش
2 | 1
tile٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/١٦اجرگزارش
9 | 1
position١١:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦SYN of situation وضعیت And etcگزارش
0 | 0
abilities٠٠:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/١٥Talentsگزارش
5 | 1
c section٠٠:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/١٥سرازینگزارش
0 | 0
pleasure٠٠:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/١٥Also happinessگزارش
7 | 0
subordination٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/١٥اطاعتگزارش
2 | 0
bottom٠٠:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/١٤پایین SYN of down OPP of top . Upگزارش
12 | 1
goblin٠٠:١٠ - ١٣٩٩/١٠/١٣1. ugly mischievous Sprite, gremlin 2. a goblin is a small ugly creature in fairy storiesگزارش
2 | 0
part٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/١٣قسمتگزارش
2 | 0
swamp٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/١٣باتلاقگزارش
5 | 1
trust٠٠:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/١٣Means اعتمادگزارش
2 | 0
one fourth١٨:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠Quarterگزارش
0 | 0
irregular٠٠:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٨1. not regular 2. lack of rhythm 3. OPP of regularگزارش
2 | 0
dead٠٠:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٨1. OPP of Alive 2. the past form of dead is deathگزارش
0 | 1
smelly٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٨بدبوگزارش
7 | 0
zipline٠٠:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٨زیپ لاینگزارش
5 | 1
zillion٠٠:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٨هزاران هزارگزارش
0 | 0
DR١٤:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥'Dr is written abbreviation for 'doctorگزارش
2 | 0
defend١٣:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥Secureگزارش
5 | 0