منو
پارسا حیدری
ویژه

پارسا حیدری

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٨,١٥٠
رتبه کل
٢٠٠
رتبه کل
لایک
٢,٠٨٨
لایک
دیس‌لایک
١,٣٦٥
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨,١٥٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٩٩
لایک
لایک
٢,٠٨٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٣٦٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥٩

Etcetera

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٩

احساس قدردانی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

I will

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٩

کشیدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

خلا

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.