پارسا حیدری

پارسا حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهosprey١٥:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢١عقاب دریاییگزارش
2 | 1
slap١٥:١٧ - ١٣٩٩/١١/٢١تودهنیگزارش
5 | 1
mussel١٥:١٦ - ١٣٩٩/١١/٢١صدف دو کپهایگزارش
2 | 0
smooth١٥:١٥ - ١٣٩٩/١١/٢١صیقلیگزارش
5 | 1
flight١٥:١٤ - ١٣٩٩/١١/٢١مهاجرتگزارش
2 | 1
development١٥:١٣ - ١٣٩٩/١١/٢١پیشرفتگزارش
7 | 1
design١٥:١١ - ١٣٩٩/١١/٢١قصدگزارش
7 | 1
browse١٥:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٢١چریدنگزارش
9 | 1
all set١٥:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٢١حاضرگزارش
12 | 1
snooze١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٢١چرتگزارش
5 | 1
flay١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٢١پوست کندن ازگزارش
5 | 1
cozy١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢١راحتگزارش
2 | 1
set١٥:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٢١دستهگزارش
5 | 1
ATM١٠:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٢١Abbreviation گزارش
0 | 1
cruel١٠:١٩ - ١٣٩٩/١١/٢١بی رحم ظالم ستمگر و. . . . . . Cruel is an adjective Example : a cruel boy or a cruel soldier Cruel is a negative personality 1. heartless , un ... گزارش
9 | 1
disaster١٥:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢٠Damageگزارش
12 | 2
weird١٥:١٠ - ١٣٩٩/١١/٢٠غیر معمولگزارش
5 | 1
brake١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٢٠پیشهگزارش
5 | 1
machine١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٢٠دستگاهگزارش
16 | 1
fantastic١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٢٠خارق العادهگزارش
0 | 1
dame١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٠Madameگزارش
0 | 1
minitrizer١٥:١١ - ١٣٩٩/١١/١٩کوچک کنگزارش
2 | 1
survive١٥:١٨ - ١٣٩٩/١١/١٩گذارندنگزارش
5 | 1
stream١٥:١٧ - ١٣٩٩/١١/١٩جریانگزارش
5 | 1
signature١٥:١٣ - ١٣٩٩/١١/١٩امضاگزارش
9 | 1
hibernation١٥:١١ - ١٣٩٩/١١/١٩خواب زمستانیگزارش
7 | 1
gather١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١١/١٩بزرگ شدنگزارش
2 | 1
sink١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/١٩ته نشینیگزارش
2 | 1
buddy٠٠:١٧ - ١٣٩٩/١١/١٩رفیقگزارش
2 | 2
homebody١٠:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٨Person who likes to stay at home اهل خانه و خانوادهگزارش
5 | 1
galapagos١٠:١٣ - ١٣٩٩/١١/١٨Group of islands situated on the equator in the eastern Pacific Oceanگزارش
0 | 1
landfill١٠:١٠ - ١٣٩٩/١١/١٨Trash heapگزارش
5 | 1
reach١٥:١٨ - ١٣٩٩/١١/١٦حصولگزارش
2 | 1
fencing١٥:١٦ - ١٣٩٩/١١/١٦شمشیر بازیگزارش
2 | 1
sharp١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١١/١٦تند گزارش
12 | 1
swordfish١٥:٠٣ - ١٣٩٩/١١/١٦نیز ماهیگزارش
0 | 1
atelier٠٠:٤١ - ١٣٩٩/١١/١٦Artist's studio or workroom گزارش
0 | 1
features١٥:١٨ - ١٣٩٩/١١/١٥امکاناتگزارش
14 | 1
tortuga١٥:١٦ - ١٣٩٩/١١/١٥جزیره تورتوگاگزارش
0 | 1
annoying١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/١٥Disturbگزارش
7 | 1
through١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١١/١٥سرتاسرگزارش
5 | 1
particular١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/١٥تکگزارش
0 | 1
beak١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١١/١٥Peck گزارش
5 | 1
observation١٥:٠٤ - ١٣٩٩/١١/١٥Take careگزارش
5 | 1
heron١٥:٠٢ - ١٣٩٩/١١/١٥ماهی خوارگزارش
2 | 1
natural١٥:١٦ - ١٣٩٩/١١/١٤Realگزارش
7 | 1
refresh١٥:١١ - ١٣٩٩/١١/١٤روشن کردنگزارش
0 | 1
position١٥:١٠ - ١٣٩٩/١١/١٤Nounگزارش
2 | 1
castro١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١١/١٤فیدل کاستروگزارش
2 | 1
grasshopper١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١١/١٤🦗🦗🦗گزارش
18 | 1