دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٢٣٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨٢٤
لایک
لایک
٤٣٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

a preponderance of evidence from a combination of human imaging, postmortem studies, and animal models sug - gests that atrophy of neurons in the pre ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

علاوه بر جای طبیعی ، جای مناسب هم معنی میده👇👇👇 • in the appropriate position : her guests were all in situ.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

2 Botany & Entomology a substance secreted by a plant or insect.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

necro ینی مرده ops ینی چشم یا مشاهده کردن ینی مشاهده جسد یا کالبد شکافی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

بااینکه de معنی منفی به کلمه میده مثل decompose اما این جا de به معنی complete یا کامل هست و درنتیجه معنی رو منفی نکرده و به معنی کاملا محدود کردن اس ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Points of policy are decided ad hoc.
دیدگاه
-١١

سیاست ها به صورت ویژه ( به صورت جدا برای امور مختلف ) تصمیم گیری می شوند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Repercussions of the case continue to reverberate through the financial world.
دیدگاه
٠

بازتاب این پرونده همچنان در همه جهان اقتصادی را متاثر کرده است.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The traumas of the last week will reverberate through history.
دیدگاه
٢

آسیب های هفته گذشته. در تاریخ طنین انداز خواهد شد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Recent research has shed light on the causes of the disease.
دیدگاه
٣

تحقیقات اخیر علل این بیماری را روشن کرده اند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Their research aims to shed light on the workings of the human mind.
دیدگاه
٤

تحقیق آنها با میخواهد نحوه عملکرد مغز انسان را معلوم کند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.