اسم با حرف ض

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

ضحا/zohā/

زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه، آفتاب، خورشید، ( در اعلام ) سوره ی نود و سوم قرآن کریم دارای یاز ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ضرغام/zarqām/

شیر درنده، ( به مجاز ) پهلوان، دلاور، ( به مجاز ) پهلوان دلاور، ( عربی، ضِرغام ) ( در قدیم ) شیر در ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، طبیعت
ضیاءالدین/ziyā’oddin/

روشنایی دین، فروغ دین، ( در اعلام ) نام چندین شخص از مشاهیر تاریخی، نور خدا


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
ضیا/ziyā/

روشنایی، فروغ، ( ضیاء ) ( در قدیم ) نور، روشنی، ( عربی، ضیاء ) ( در قدیم ) نور


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ضیغم/zeyqam/

شیر بیشه زار، شیر قوی، کنایه از فرد شجاع و دلیر، شیر بیشه، ( به مجاز ) شجاع و دلیر، ( در اعلام ) نا ...


پسر

عربی
ضیاء الحق/ziyā’olhaq/

روشنائی و نورِ حق


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ضیافت/ziyafat/

مهمانی


پسر

عربی
ضحاک/zahak/

در عربی بسیار خنده کننده، از شخصیتهای ستمگر شاهنامه، ایرانیان از گذاشتن این نام روی پسران پرهیز می ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن
ضحی/zoha/

زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده است، صبح، چاشتگاه زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده است


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ضربان/zarban/

تپش، جنبش سخت شریان


دختر

فارسی
ضرغامه/zarghame/

مؤنث ضرغام، شیر درنده، پهلوان، دلاور


دختر

عربیانتخاب نوع اسم

انتخاب ریشه اسم

انتخاب گروه اسم

برچسب ها

اسماسم پسر با ضاسم دختر با ض