برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

طواف نساء

معنی طواف نساء در لغت نامه دهخدا

طواف نساء. [ طَ ف ِ ن ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) طواف نسا. یکی از هیجده فعل حج تمتع است که پس از سعی در مابین صفا و مروه و پیش از دو رکعت نماز طواف نسا انجام می یابد و زن وقتی حلال میشود که طواف نسا با دو رکعت آن بجا آورند، در طواف نساء نیت چنین کنند که «طواف نساء میکنم در حج اسلام حج تمتع ازبرای آنکه واجب است تقرب بخدا». رجوع به حج و طواف شود.

طواف نساء در دانشنامه اسلامی

طواف نساء
طواف نساء، از واجبات حج و عمره مفرده می باشد.
از واجبات حج ، اعم از تمتع قِران و افراد و نیز عمره مفرده بر حاجی و عمره گزار، اعم از مرد و زن ، بالغ و غیر بالغ و خنثی و اخته ، طواف نسا است. طواف نسا در عمره تمتع واجب نیست، هرچند از برخی وجوب آن در عمره تمتع نیز نقل شده است
وجوب طواف بر محرم
مراد از وجوب طواف نسا بر نابالغ، ثبوت آن بر عهده او است، به گونه ای که اگر آن را ترک کند، پس از بلوغ، زن یا مرد بر او حرام خواهد بود تا آن که خود یا نایبش آن را به جا آورد. حاجی یا عمره گزار که با احرام ، زن بر او حرام شده بود، با به جا آوردن طواف نسا زن بر او حلال می شود. طواف نسا از لحاظ شرایط و کیفیت و نماز طواف و نیز احکام همچون طواف حج و عمره است .جایگاه طواف نسا بعد از سعی است و تقدیم آن بر سعی و نیز وقوفین جایز نیست و در صورت تقدیم باید آن را پس از سعی اعاده کند مگر آن که تقدیم از روی فراموشی و یا به قول مشهور از روی عذر و ضرورت ، مانند بیم زن از حیض شدن باشد. آیا تقدیم از روی جهل ، حکم تقدیم از روی فراموشی را دارد یا حکم کسی را که از روی علم و عمد آن را مقدم داشته است؟ مسئله اختلافی است. قول دوم به اکثر فقها نسبت داده شده است. برخی قدما مقدم داشتن طواف نسا ، حتی از روی عذر و ضرورت را نیز جایز ندانسته اند. طواف نسا از ارکان حج و عمره به شمار نمی رود، از این رو، ترک آن موجب بطلان حج و عمره نمی شود، بلکه به جا آوردن آن بر ترک کننده واجب است و تا آن را به جا نیاورد زن بر او حرام خواهد بود، چنان که زن نیز اگر آن را انجام ندهد، مرد بر او حرام است. کسی که بدون به جا آوردن طواف نسا به وطن بازگشته، آیا واجب است به مکّه باز گردد و آن را به جا آورد و در صورت عدم قدرت بر آن یا دشوار بودن بازگشت، نایب بگیرد یا این که گرفتن نایب مطلقاً، حتی در صورت دشوار نبودن بازگشت، جایز می باشد؟ مسئله اختلافی است. البته اگر ترک از روی فراموشی باشد، جواز نیابت مطلقا به مشهور نسبت داده شده است. در این که طواف وداع از طواف نسا کفایت می کند یا نه، اختلاف است. مشهور کافی نمی دانند، لیکن برخی مطلقا کافی دانسته و برخی دیگر تنها در صورت فراموشی طواف نسا آن را کافی دانسته اند. کسی که طواف نسا را انجام نداده و مرده است، ولیّ او آن را انجام می دهد. م ...

طواف نساء را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طواف نساء   • مفهوم طواف نساء   • تعریف طواف نساء   • معرفی طواف نساء   • طواف نساء چیست   • طواف نساء یعنی چی   • طواف نساء یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طواف نساء

کلمه : طواف نساء
اشتباه تایپی : x,ht kshء
عکس طواف نساء : در گوگل

آیا معنی طواف نساء مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )