برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

انار

/'anAr/

مترادف انار: رمان، نار، اناربن، نارون

معنی اسم انار

اسم: انار
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: میوه ای خوراکی با دانه های قرمز یا سفید فراوان و مزه ترش یا شیرین

معنی انار در لغت نامه دهخدا

انار. [ اَ ] (اِ) درختچه ایست از تیره ٔ موردیها که گاهی آنرا تیره ای مستقل محسوب دارند و بنام انارها نامند، پوست آن خاکستری و برگهایش بیضوی و گلهایش بالنسبه بزرگ و قرمزرنگ است. (فرهنگ فارسی معین ). میوه ٔ آن درشت و دارای پوست سرخ و کلفت است. دانه های آن شفاف و آبدار و بیشتر سرخ رنگ است و دور آنرا پوسته ٔ نازکی با موادی غذایی فراگرفته است. (از یادداشت مؤلف ) (از گیاه شناسی حسین گل گلاب ص 232). رمان. (برهان قاطع، ذیل رومنا) (ناظم الاطباء). و بلغت زند، رومنا. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) . نار. درخت انار درجلگه های کرانه ٔ دریای مازندران بحال وحشی فراوان است ، در نزدیکی مراوه تپه نیز دیده میشود و آنرا همه جا انار میخوانند. انار درختی است کوچک که در خاکهای شنی خوب میروید. چوب آن دارای مازوج فراوان است و دررنگرزی مصرف میشود. ریشه ٔ آن نیز دارای آلکالوئیدی است که سمیت دارد و بمقدار کم برای از میان بردن کرم تنیا در پزشکی مصرف میشود. (از جنگل شناسی کریم ساعی ج 1 ص 244). انار دارای اقسامی است ، شیرین و بیدانه آنرا که املیسی نامند لطیفتر از سایر اقسام و سرد باعتدال و در اول تر و با قوه ٔ قابضه و قلیل الغذا و مولد خلط صالح و نفاخ است و از این جهت باعث نعوظ محرورین است و مدر بول و مفتح و جالی و ملین طبع و مورث تشنگی است و خوردن آن بعد از طعام سبب انحدار آن و جهت تصفیه ٔ روح کبدی و تقویت جگر و استسقاء لحمی و زقی و سوءالقنیه و یرقان و سپرز و خفقان و الم سینه و سرفه ٔ حار و صاف کردن آواز و فربه کردن بدن و نفوذ فرمودن غذا و رفع جرب و حکه و نیکو کردن رنگ رخسار نافع و اکثار آن مفسد غذا و مرخی معده و مصلحش انار ترش و در باردالمزاج زنجبیل پرورده است. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ، ذیل رمان ). و رجوع بهمان متن و رمان شود.
درخت کوچک معروفی است که از عصاره ٔ [ میوه ٔ ] آن شراب ترتیب میدادند و درخت مذکور بنوعی بزرگ شود که انسان میتواند در سایه ٔ آن مأوی گزیند. و لباس وافود رئیس کهنه با انارها مزین میگشت و بدین جهت انارهای بسیاری در اماکن مختلف هیکل میکاشته اند. (از قاموس کتاب مقدس ) : و اگر شکم سخت نبود آنگاه سیب و انار و آبی خام بکوبد و... (هدایة المتعلمین چ دانشگاه مشهد ص 376). و ما ببلخ بودیم بچند دفعت مجمزان رسیدن ...

معنی انار به فارسی

انار
نار: میوهای است درشت ودارای پوست سرخ وکلفت، دانه هایش آبدارومفرح، برای تصفیه خون نافع است
درختچهای از تیر. موردیها که گاهی آنرا تیره ای مستقل محسوب دارند و بنام انارها نامند . پوست آن خاکستری و برگهایش بیضوی و گلهایش باالنسبه بزرگ و قرمز رنگ است رمان ارز
نام رستاقی در قم و نیز وادی قم را می گفته اند .
[Punica] [زیست شناسی- علوم گیاهی] سرده ای کوچک از اناریان درختی کوچک یا درختچه ای بارده و خزان دار که مهم ترین گونۀ این سرده انار معمولی است و گونۀ دیگر آن بومی جزیرۀ سوکوتراست با گل های صورتی و میوه ای با طعم ترش تر از انار معمولی
[ گویش مازنی ] /enaar/ انار – از انواع آن: انار شیرین – انار ترش – انار میخوش – انار شکری
برهان و حجت او را خداوند باو بیاموزاد
[ گویش مازنی ] /enaar o/ شربیتی با رب انار - افشره ی انار – آب انار
۱ - در قدیم به رستاقی که بر کنار وادی قم قرار داشته اطلاق شده . ۲ - رود خانه ای که از وسط شهر قم می گذشته .
[ گویش مازنی ] /enaar paa/ نام قسمتی از زمین های کشاورزی دهستان دشت سر از بخش مرکزی آمل
[ گویش مازنی ] /enaar tappe/ تپه ای در شمال بالا جاده ی کردکوی که نام دیگرش تپه ی موزی آیش است
[ گویش مازنی ] /enaar tershi/ که همان رب انار ترشی سیاه استبرای تهیه ی رب انار ابتدا انار را برش زده و از وسط باز می کنندسپس با چوب به نام انار دله کان enardee kaan(به طول ۳۰ سانتی متر و به کلفتی انگشت شست) بطور متوالی بر پشت انار می کوبند تا دانه های انار از پوستش جدا شودسپس دانه های انار را داخل دیگ ریخته و روی آن ها آب می ریزند، تا آب بالای دانه ها را فرا گیرددیگ را روی آتش قرار می دهندپس از ...

معنی انار در فرهنگ معین

انار
( اَ ) [ په . ] ( اِ.) = نار: درختچه ای از تیرة موردی ها دارای برگ های بیضوی و گل های قرمزرنگ . میوه اش درشت و دارای پوست سرخ و کلفت و دانه های آبدار و خوشمزه می باشد.

معنی انار در فرهنگ فارسی عمید

انار
۱. میوه ای خوراکی با پوستی سفید یا سرخ، دانه های قرمز یا سفید آبدار، با مزۀ ترش یا شیرین که از آب آن رب تهیه می شود و در پختن برخی خوراک ها کاربرد دارد.
۲. درخت این میوه با برگ های ریز و سرخ رنگ و ساقۀ خاردار.

انار در دانشنامه اسلامی

انار
انار میوه ای معروف به همین نام می باشد. در باب‏های طهارت، صلات و اطعمه و اشربه به مناسبت از آن سخن رفته است.
برخی در جواز سجده بر پوست انار پس از جدا شدن از دانه‏ها، اشکال کرده‏اند.

شریک کردن دیگران در خوردن انار
مستحب است انسان هر انار را به تنهایی بخورد و شریک کردن دیگران در آن مکروه است.

اوقات خوردن انار
خوردن انار در شب و روز جمعه ، خوردن آن در ناشتا ، خوردن تمام دانه‏های یک انار و نیز خوردن انار با پیه آن مستحب است.

خوردن انار با دست چپ
...
انار درختچه ای است که پوست آن خاکستری و برگ هایش بیضوی و گل هایش بالنسبه بزرگ و قرمز رنگ است. در این مدخل از واژه «رمان» استفاده شده است و مقصود، درخت انار و میوه آن است.
بر طبق آیات قرآن کریم همان طور که خوردن انار توصیه شده است، از اسراف در آن نیز نهی شده است. وهو الذی انشا جنت معروشـت... والرمان... کلوا من ثمره اذا اثمر وءاتوا حقه یوم حصاده ولاتسرفوا...(و اوست کسی که باغهایی با داربست و بدون داربست و خرمابن و کشتزار با میوه های گوناگون آن و زیتون و انار شبیه به یکدیگر و غیر شبیه پدید آورد از میوه آن چون ثمر داد بخورید و حق (بینوایان از) آن را روز بهره برداری از آن بدهید و(لی) زیاده روی مکنید که او اسراف کاران را دوست ندارد.) علامه طباطبایی فرموده اند: «مقصود از متشابه و غیر متشابه در جمله (و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه) بطوری که از سیاق برمی آید این است که هر یک از آن میوه ها از نظر طعم و شکل و رنگ و امثال آن هم متشابه دارد و هم غیر متشابه .»
انار از آیات خدا
← تشابه درخت انار و میوه ها
انار در بهشت (قرآن)انار و زیتون (قرآن)انفاق انار (قرآن)اهمیت انار (قرآن)باغ انار (قرآن)تعقل در انار (قرآن)تفاوت انارها (قرآن)خالق انار (قرآن)خوردن انار (قرآن)نعمت انار (قرآن).
یکی از مصادیق آیات آفاقی، انار است. در این مق ...


انار در دانشنامه ویکی پدیا

انار
اَنار، انار خوراکی (نام علمی: Punica granatum) یکی از میوه های درختی است که دانه هایی اغلب قرمز، و گاهی سفید، یا رنگ هایی بین آن دو دارد. رنگ پوست آن نیز اغلب قرمز و گاه سیاه یا تقریباً زرد است؛ این میوه در معدود کشورهای جهان نظیر ایران، افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه کشت می شود به همین خاطر عضو مرغوب ترین میوه های جهان است؛ و عضو ۱۰ میوهٔ برتر جهان است.
«جاودانان» یا گارد جاویدان، سربازان برگزیده ایران باستان، نیزه هایی به شکل انار داشتند.
در قرآن، سه بار از این میوه نام برده شده است. (در سوره الرحمن از آن به عنوان میوه بهشتی یاد شده است)
رنگی که به این میوه تشبیه شده است }
از سال ۱۳۸۸، در اواخر مهر ماه هر سال، جشنواره انار در روستای مردانقم برگزار می شود. جاذبه اصلی این جشنواره اجرای موسیقی عاشقی توسط عاشقهای معروف منطقه ارسباران است.
همچنین در روستای تنگ طه شهرستان داراب در اواسط شهریور ماه، جشنواره انار برگزار می گردد.
انار در دین یارسان مقدس شمرده شده و به عنوان «نیاز» همراه با نذری مقدس دعا داده شده و در مراسم آئینی خورده می شود. ضمن اینکه انار یکی از نمادهای این دین به شمار می رود.
شبه جزیره میانکاله با وسعت بیش از ۱۰ هزار هکتار بعنوان بزرگترین باغ انار ارگانیک و خودروی جهان در شرق دریاچه خزر قرار دارد.
اَنار بومی کشور ایران تا کوه های هیمالیا در شمال هند است و یکی از اولین گیاهان اهلی شده است. ایران با تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن اَنار، بزرگ ترین تولیدکنندهٔ اَنار در دنیا بوده و هندوستان دومین کشور تولیدکننده است.
در ایران شهرستان های ساوه، نی ریز و فردوس به ترتیب بزرگ ترین تولیدکنندگان اَنار هستند.
بیش از ۷۰۰ رقم اَنار در کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی یزد نگه داری می شود.
عکس انار
انار نام آلبوم تکی به وسیلۀ خواننده- ترانه نویس چک، مارکتا ایرگلووا می باشد. این آلبوم در آمریکا در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ و با برچسب آنتی- به بازار آمد. این آلبوم شامل یک ترانۀ سنتی و فولکلور ایرانی به اسم دختر قوچا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

انار در دانشنامه آزاد پارسی

اَنار (pomegranate)
میوۀ گرد و چرمی درخت انار، با نام علمی Punica granatum، از تیرۀ انار۱، با رنگ زرد مایل به قرمز. انار درختچه ای برگ ریز یا درختی کوچک و بومی آسیای جنوب غربی است که به فراوانی در نقاط حاره و نیمه حاره ای کشت می شود. طبق شواهد تاریخی، انار بومی ایران بوده و از آن جا به دیگر نواحی منتقل شده است. میوۀ انار حاوی تعداد زیادی دانه است که تازۀ آن را می خورند یا از آن رب و شراب تهیه می کنند. انار در کلیۀ سواحل دریای شمال و حتی در جنگل های جلگه ای و نیز در نقاط استپی معتدل ایران می روید. این درختچه خاردار و دارای گل های آتشین زیبایی است. انار کاشته شده واریته ای از انار وحشی است. معمولاً بدون خار، و میوه اش درشت تر است. از دو واریتۀ دیگر آن، با نام های انار پاکوتاه و انار پرپر، برای تزیین باغ ها استفاده می کنند. کلیه قسمت های انار دارای خواص دارویی اند. گل آن را به صورت جوشانده برای درمان اسهال و خون ریزی های ساده، برگ آن را به صورت جوشانده برای رفع امراضی چون ضعف معده، کم خونی، میگرن و تهوع، پوست ساقه آن را برای تقویت بدن، و گرد دانۀ آن را برای رفع ترشحات مهبلی به کار می برند. آب میوۀ آن مدر و مفرح است و برای درمان بیماری های مجرای ادراری و تنظیم ترشح صفرا مصرف می شود. پوست آن نیز دافع کرم کدوست. در شمال، از پوست میوه برای دباغی پوست و در برخی مناطق برای رنگرزی استفاده می کنند.
Punicaceae

نقل قول های انار

انار (نام علمی: Punica granatum) یکی از میوه های درختی است که دانه هایی اغلب قرمز، و گاهی سفید، و یا رنگ هایی بین آن دو دارد. رنگ پوست آن نیز اغلب قرمز و گاه سیاه و یا تقریباً زرد است.
• نشانه شناسی: نمادگرایی انار در ارتباط به نمادگرایی کلّی تر میوه هایی با دانه های بسیار (بالنگ، کدو، پرتقال) است. اول از همه، نماد باروری و نماد اولاد و اعقاب بسیار است.»
• در یونان باستان، انار یکی از مختصات هرا و آفرودیته بوده است. در روم تاجِ سرِ عروسان از شاخه های اناربُن فراهم می شده است. در آسیا تصویر انارِ شکسته نشان دهندهٔ آرزوست… این میوه در گابون نماد باروری مادرانه است. در هند زنان برای برطرف کردنِ نازایی آب انار می نوشند… در یونان باستان، دانه های انار نماد خطاست… در شعر حماسی ایران، انار یادآور سینه است…» -> ژان شوالیه

انار در جدول کلمات

انار یونانی
رانا
جایی که در آن درخت انار فراوان باشد
نارکند

معنی انار به انگلیسی

pomegranate (اسم)
انار ، درخت انار

انار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آنار سعیدی
معنی اسم پسر آذری
نازنین
دوکاندول1 یافته های پژوهش دشــــــــــــــوار خود درباره پراکندگی انار (Punica granatum)، تنها جنس در تیره اناریان (Punicaceae) را که جز دوگونه ندارد، چنین جمع بندی می کند: "پایان سخن اینکه داده های گیاه شناختی، تاریخی، و لغت شناختی همگی گویای آنند که گونه امروزی بومی ایران و برخی کشورهای همجوار آن است. کشت انار پیش از تاریخ آغاز شد و گسترش آن در همان آغاز، نخست به سمت باختر و در پی آن به سوی چین، موجب شد که بومی شدن آن در کشورهای دیگر لغزشی درباره خاستگاه راستین پیش آید، زیرا در این نواحی انار بسیار است، دیرینگی دارد و ماندگار بوده است." براستی انار خودرو در زمینهای سنگلاخ ایران، بویژه کوههای کردستان ایران، بلوچستان و افغانستان است. دربست با دوکاندول همداستانم و همان طور که خواهیم دید ، پژوهشی که در پی می آید آن را بروشنی تأیید می کند، و نظر انگلر2 که گوید انار در یونان و مجمع الجزایر آن خود روست واز همین رو بومی آسیای پیشین و بخشی از شبه جزیره بالکان بوده و بسا که گسترش آن در ایتالیا و اسپانیا در پی کشت آن در دوره تاریخی انجام شده باشد هیچ تغییری در نظر من نمی دهد. نخست اینکه همان طور که بوشان گفته است،3 این درختان که ادعا شده در یونان خودرویند، خودرو نبوده بلکه از حالت بستانی خارج و خودرو گشته اند. 4 دو دیگر، گیریم که چنین باشد، کلیه روایات باستانی یونان درباره انار تنها به نوع بستانی آن بر می گردد و در هـــیچ موردی از خود روی آن سخن نرفته است؛ و این فرض شرادر5، به پــــــیروی از انگلر،که واژه یونانی poá در اصل به گونه خودروی بومی یونان گفته می شده و بعدها در مورد نوع بستانی هیچ پایه ای ندارد. همان طور که زین پس نشام خواهم داد، این واژه یــــــــونانی از زبان بیگانه وام گرفته شده است. دوکاندول بجا گفته
که بومی شدن این درخت در حوزه مدیترانه در واقع گسترش منطقه اولیه کشت آن بوده؛ و هنک بدرستی تمام کشت آن را از دســـــــت یونانیان پس از دوران هومر دانسته و گفته از هرم گرفته اند.
بوشان1 این نظر را که انار بومی اروپا باشد از بیخ ناوارد می داند، و مـــــــیهن Punica protopunica را که بلفور (Balfour) جزیره سوکوترا (Socotra) می دانست، جنوب عربستان (Arabia Felix) پیشنهاد می کند، هرچند نمی گوید چگونه این درخت از این مرکز به دیگر سرزمینها دامن کشیده است. وی برابر نتیجه گیریهای لوره در مورد مصر که می گوید این درخت ازدوره دودمان هیجدهم بومی مصر شد می ایستد، اما نکته پیشنهادی اصلی وی را که نام مصری انار وام واژه ای سامی است نادیده می گیرد. 2 نظریه بوشان با تمامی دانسته های تاریخی ناسازاست وهیچ کس پذیرای آن نشده.
گمان رفته اوستا درخت انار را haδānaēpata نامیده،3 که چوبش در افروختن آتش و آبش در ساغرریزی آئین قربانی بکار می رفته است؛ اما این تنها تفسیر پارسیان هند و زرتشتیان یزد است و قطعیتی ندارد. به هر روی از میوه انار در نوشته های پهلوی یاد شده است (ص 193 کتاب پیش رو ).
نویسندگان مسلمان و جهانگردان اروپایی بارها ازانار ایرانی یاد کرده اند و نیازی به آوردن همه آنها در موضوعی که یکسره شناخته شده نیست. نــــــگاهی به فارسنامه1 و ارائه چکیده زیر از آدام اولئاریوس بس است:2
"در آنجا ناربن ، بادام و انجیر بدون ترتیب و تربیت می روید، بویژه در استان کیلان [کذا] که بیشه هائی از این درختان هست. انار خود رو که تقریباً در همه جا ، بویژه در قره باغ یافت می شود مزه ای گزنده یا ترش دارد. انار را دان کرده دانه هایش را ناردان گویند و داد و ستد آن بس شکوفاست. ایرانیان پس از خیساندنش در آب و آبگیری با پارچه در کار چاشنی های خود کنند و به چاشنی های آنها رنگ و مزه ای خواستنی می دهد. گاه آب انار را جوشانده نــــــــگاه داشته در میهمانیها درکار خوشرنگی برنج کنند و این رب به برنج مزه ای دهد روی هم رفته خوشایند. بهتــــــــــــرین انار از چِشت و قزوین است اما درشت ترینش از قره باغ خیزد ."
میرزا حیدر از اناری نام می برد که تنها ازبلورستان (کافرستان) خیزد؛ شیرین و ناب و خوش مزه با دانه های سفید بسیار شفاف. 3
"انگور، خربزه، سیب، انار و بواقع کلیه میوه های سمرقند نیکوست."4 نکوئی انارهای خجند را پر آوازه کرده بود. 5 جهانگیر شاه در خاطرات خود از انار شیرین یزد و انار ملس فراه نام می برد و گوید آوازه انار یزد جهانگیر است. 1 کرافورد2 گوید "تنها انار نکوئی که دیده ام بواقع همانی است که کاروانها از سرزمینهای خاوری ایران به بخشهای شمالی هند می آورند. "
‎‎‎Yu yan tsa tsu3 گوید انــــار مـصر (Wu-se-li, *Mwir si-li, Mirsir)4 در ســـــــــرزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــین عربها (تا ـ شی Ta-ši، تاجیک *Ta-dzik) به پنج و شش کَتی [هر کتی: 680 گرم] می رسد.
داستان ورود به چین به دست سردار چان کی ین در مورد انار هم هست. اینجا هم مثل داستان گردو این اندیشه تنها در نوشته های نویسندگان بعد از دوره هان بچشم می خورد. نخستین بار لو کی (Lu Ki)، که در فرمانروائی دودمان تسین باختری (265 تا 313 م. ) می زیست، در کــــتـــــــاب خود Yü ti yün šu این داستان را فرونگاشته است. Ts'i min yao šu نوشته کیا سه ـ نیو (Kia Se-niu) در سده ششم هم وارث این متن شده است. 5 در این جا چنین آمده که چان کی ین در هجده سالی که فرستاده دودمان هان در سرزمینهای بیــــگانه بود t'u-lin را یافت، و این نام همان nan-ši-liu است. ایــــــن داستان در Po wu či 6 نوشته چان هوا و در ‏Tu i či نوشته لی یو (Li Yu) (یا لی یوان/ Li Yüan) از دوره تانگ واگوئی شده است. شاهد رسمی دیگر را که گواه پذیرش این باور در آن دوره است در Fun ši wen kien ki نوشته فون ین (Fun Yen) از دوره تانــگ می توان یافت،7 که گوید چان کی ین در سرزمینهای باختری تخم ši-liu و یونجه (mu-su) را بدست آورد و اینکه این دو را امروزه در همه جای چین می توان یافت. کائو چن (Kao Č'en) در دوره سو ...
parya
pomegranate
اوزرا(عذرا)
ان بیوک اسگر بیزیم اسگر..ان و هر کلمه ایی ان داشته باشد تورکی است.مثل انگشتر،انگور،انبر،انگبین،انجیر بر وزن زنجیر،انگوت،انجیل،اناین،ان تی قه،انگیزه،انبر(عنبر)،انسان،انگی نار،انگ،انگین...انار،انارگل،اندریمان،
علی باقری
لغت انار که آنرا در اشکون افغانستان آمار āmar میخوانند گویش دیگر لغت سنسکریت آمر आम्र Amra به معنای انبه است. بدل شدن امار به انار مانند بدل شدن نردبام به نردبان است. Amra در زبان سانسکریت به معنی ترش است . این واژه در زبان فارسی به amarnā تغییر یافته است
واژه انار با واژه ی آلما (سیب ترکی) همریشه است . زیرا از واژه ایرانی amarnā واژگان امرود به معنای گلابی و امالا←آلما به معنای سیب (در تورکی) به دست آمده‌اند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مضرات انار   • برنامه انار   • انار شعر   • خواص انار در بارداری   • خواص انار برای پوست   • شبکه اجتماعی انار   • آب انار   • سایت انار   • معنی انار   • مفهوم انار   • تعریف انار   • معرفی انار   • انار چیست   • انار یعنی چی   • انار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انار

کلمه : انار
اشتباه تایپی : hkhv
آوا : 'anAr
نقش : اسم
عکس انار : در گوگل

آیا معنی انار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )