برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 هوش عملی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

302 ناکافی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

303 بستر، محیط ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

304 عوامل/ امکانات سازمانی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

305 صحت، درستی، سلامت، سلامتی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

306 اثربخشی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

307 کارایی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

308 طرح کسب و کار ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

309 دوره بازگشت سرمایه

Pay Back Period
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

310 WIPO Patent Information Services for Developing Countries: WPIS

١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

311 تامین کنندگان، عرضه کنندگان ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

312 خصوصی سازی، بازگرداندن واحدهای ملی شده ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

313 Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

کنوانسیون کوتیف
کنوانسیون بین‌الدول حمل‌ونقل با راه‌آهن

یکی از مه ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

314 TIR Convention
Convention on International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets

کنوانسیون TIR
TIR مخفف کلمه فرانسویِ Transpor ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

315 کنوانسیون CMR
پیمانی از سازمان ملل متحد می‌باشد که در ۱۹ مِی ۱۹۵۶ در ژنو، سوییس عقد شد. این پیمان در مورد قوانین مختلف در صنعت حمل و نقل زمینی می‌ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

316 Bill of Exchange
برات ارزی
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

317 کشور های CIS
کشورهای مستقل/ مشترک المنافع
Commonwealth of Independent States

اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شورو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

318 گواهی SFR
Statement For Registration
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

319 فرم MD
Manufacture Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

320 فرم SD
Supplier Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

321 Clean Report of Findings

یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدا مورد تایید شرکت بازرسی قرا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

322 فرم S.A.D
Single Administrative Document

سند واحد ادارى: يک فرم اظهارنامه گمرکی است که می تواند تمام رويه‌هاى اظهار کالا را با ذکر کُد مخصو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

323 اعتبار اسنادی یوزانس ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

324 اعتبار اسنادی غیر فعال ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

325 اعتبارات اسنادی
Letter of Credit
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

326 حمل و نقل رو-رو ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

327 Delivered Duty Paid
تحویل با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

328 Delivered Duty Unpaid
تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

329 Delivered Ex Quay
تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

330 Delivered Ex Ship
تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

331 Delivered at Frontier
تحویل در مرز (محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

332 Carriage and Insurance Paid To
کرایه حمل و حق بیمه پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

333 Carriage Paid To
کرایه حمل پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده )
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

334 CIF
هزینه بیمه و کرایه حمل ( بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

335 CFR
هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

336 FOB
تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

337 FAS
تحویل در کنار کشتی ( بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

338 FCA
تحویل به حمل کننده ( در محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

339 Exw
تحویل کالا در محل کار ( درب کارخانه تولید کننده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

340 اینکوترمز
مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تفسیر اصطلاحات تجاری.

ICC official rules for the interception of trade terms.
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

341 مالکیت کامل ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

342 مونتاژ ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

343 اجرای پروژه تا مرحله راه اندازی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

344 تولید قراردادی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

345 قرارداد فرانشیز ی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

346 گیرنده امتیاز ( علاوه بر کلیه معانی ذکر شده در بالا) ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

347 اعطا کننده امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

348 اعطای امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

349 شرکت تجاری ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

350 شرکت مدیریت صادرات ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|