برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 دوره بازگشت سرمایه

Pay Back Period
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

302 WIPO Patent Information Services for Developing Countries: WPIS

١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

303 تامین کنندگان، عرضه کنندگان ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

304 خصوصی سازی، بازگرداندن واحدهای ملی شده ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

305 Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

کنوانسیون کوتیف
کنوانسیون بین‌الدول حمل‌ونقل با راه‌آهن

یکی از مه ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

306 TIR Convention
Convention on International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets

کنوانسیون TIR
TIR مخفف کلمه فرانسویِ Transpor ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

307 کنوانسیون CMR
پیمانی از سازمان ملل متحد می‌باشد که در ۱۹ مِی ۱۹۵۶ در ژنو، سوییس عقد شد. این پیمان در مورد قوانین مختلف در صنعت حمل و نقل زمینی می‌ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

308 Bill of Exchange
برات ارزی
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

309 کشور های CIS
کشورهای مستقل/ مشترک المنافع
Commonwealth of Independent States

اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شورو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

310 گواهی SFR
Statement For Registration
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

311 فرم MD
Manufacture Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

312 فرم SD
Supplier Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

313 Clean Report of Findings

یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدا مورد تایید شرکت بازرسی قرا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

314 فرم S.A.D
Single Administrative Document

سند واحد ادارى: يک فرم اظهارنامه گمرکی است که می تواند تمام رويه‌هاى اظهار کالا را با ذکر کُد مخصو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

315 اعتبار اسنادی یوزانس ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

316 اعتبار اسنادی غیر فعال ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

317 اعتبارات اسنادی
Letter of Credit
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

318 حمل و نقل رو-رو ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

319 Delivered Duty Paid
تحویل با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

320 Delivered Duty Unpaid
تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

321 Delivered Ex Quay
تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

322 Delivered Ex Ship
تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

323 Delivered at Frontier
تحویل در مرز (محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

324 Carriage and Insurance Paid To
کرایه حمل و حق بیمه پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

325 Carriage Paid To
کرایه حمل پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده )
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

326 CIF
هزینه بیمه و کرایه حمل ( بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

327 CFR
هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

328 FOB
تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

329 FAS
تحویل در کنار کشتی ( بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

330 FCA
تحویل به حمل کننده ( در محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

331 Exw
تحویل کالا در محل کار ( درب کارخانه تولید کننده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

332 اینکوترمز
مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تفسیر اصطلاحات تجاری.

ICC official rules for the interception of trade terms.
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

333 مالکیت کامل ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

334 مونتاژ ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

335 اجرای پروژه تا مرحله راه اندازی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

336 تولید قراردادی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

337 قرارداد فرانشیز ی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

338 گیرنده امتیاز ( علاوه بر کلیه معانی ذکر شده در بالا) ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

339 اعطا کننده امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

340 اعطای امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

341 شرکت تجاری ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

342 شرکت مدیریت صادرات ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

343 Free Marketing

بازاریابی رایگان
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

344 سفارش پستی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

345 نمایندگان فروش سیار ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

346 صادرات مستقیم ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

347 صادرات موردی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

348 Contractor's All Risk
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران
به منظور پوشش کامل بیمه گذار در مقابل زیان های مالی ناشی از خسارت های طبیعی و غیر طبیعی و غی ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

349 بیمه نامه تمام خطر نصب (Erection All Risks)
بیمه نامه ای است که خسارت های فیزیکی غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را در زمان اجرای عملیات نصب یا ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

350 بیمه نامه W.A
With Particular Average

در بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ با شرايط دبليو.ا. صادر مي‌شود، بيمه‌گر علاوه‌ بر پرداخت‌ خسارات‌ عمومي‌،تعهد ...
١٣٩٨/٠٤/١٨
|