منو
زینب زرمسلک
ویژه

زینب زرمسلک

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٣٢,٦٤٣
رتبه کل
١٢٠
رتبه کل
لایک
٣,٣٨٢
لایک
دیس‌لایک
٥٩٠
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٢,٦٤٣
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٢٠
لایک
لایک
٣,٣٨٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٩٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧٥

اجرا و بکارگیری

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤١

اختراع ثبت شده، حق انحصاری

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٠

درونی، داخلی، ذاتی، اصلی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

نگهداشت ( نیروی انسانی، منابع انسانی )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٢

نشان دهنده، ارائه کننده/ دهنده

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I can't understand the legal language in this document.
دیدگاه
١١

زبان حقوقی این سند را متوجه نمی شوم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Constantly talking isn't necessarily communicating.
دیدگاه
٧

صحبت بسیار لزوما به معنی برقراری ارتباط نیست.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He was finding it increasingly difficult to make decisions.
دیدگاه
٧

او دریافت که تصمیم گیری دشوارتر می شود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Societies need to develop highly adaptive behavioural rules for survival.
دیدگاه
٧

جوامع نیاز به تصویب قوانین بسیار انطباق پذیر برای بقا دارند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Many couples make themselves miserable by not communicating.
دیدگاه
٥

بسیاری از زوج ها به دلیل عدم برقراری ارتباط، خود را بدبخت می کنند.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.