دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٤,٤٠٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٢٦
لایک
لایک
٣,٥٥٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٩٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

( علاوه بر معانی ذکر شده ) بخت و اقبال

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

A reference check generally involves contacting applicants' former employers, supervisors, co - workers and educators to verify previous employment a ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

صدای به هم خوردن دو جسم فلزی ( کم طنین تر از clang ) ، دنگ، چکاچک، چکاچاک، جرنگ جرنگیدن، صدای دنگ یا جرنگ کردن، چکاچاک کردن با چکاچاک حرکت کردن، با ت ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

( علاوه بر معانی ذکر شده ) رنگ فالو به زرد متمایل به قهوه ای گفته می شود.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

رنگ خاک رُسی نوعی قرمز متمایل به قهوه ای است که همچون شکلات می ماند.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Why did you take on this assignment if you're so busy?
دیدگاه
١

اگر سرت اینقدر شلوغه، چرا این کار رو پذیرفتی؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She's gone to Italy on a special assignment.
دیدگاه
٠

برای یک ماموریت ویژه به ایتالیا رفته است.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He reviewed his accomplishments over the past ten years and felt somewhat proud.
دیدگاه
١

با مرور دستاوردهای خود در ده سال گذشته احساس غرور کرد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
We will need additional chairs for the seminar; ten will not be enough.
دیدگاه
٢

برای سمینار به صندلی های بیشتری نیاز داریم؛ ده عدد صندلی کافی نیست.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
It's naive of you to believe he'll do what he says.
دیدگاه
١

ساده لوحانه است باور کنی هر چه می گوید را انجام می دهد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.