١٠ رأی
تیک ١١٦ پاسخ
١,٨٥٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ١٧ پاسخ
٣٦٦ بازدید
چند گزینه‌ای

من یه شعری رو خوندم. اون شعر اسمش سیر و پیاز بود.  توی یکی از مسرح های این شعر کلمه ازهار به کار برده شده بود. برام سوال شد که یعنی چی ؟ توی دیکشنری آبادیس گشتم ، اما به نتیجه نرسیدم. راستش وقتی که داشتم دیکشنری رو می‌خوندم به کلمه گل‌ها و گیاهان رسیدم  و برای همین اومدم اینجا رو چهار گزینه‌ای کردم ممنونم.

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ٧ پاسخ
٤٤٨ بازدید

دوستان "فر" (تشدید داره ولی نمی تونم بذارم) توی سرود ملی یعنی چی؟

٥ ماه پیش