پیشنهاد‌های یاسمن زندی کریمی (٢)

بازدید
٧٤
تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

ببینید دوستان شونه چند تا معنی داره: 1 - شونه ی بدن 2 - شونه ی تخم مرغ 3 - شونه ی سر 4 - شونه ی فرش 5 - شونه خاکی جاده امیدوارم مفید بوده باشه.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ببینید دوستان شونه 5 تا معنی داره. 1 - شونه ی بدن 2 - شونه ی سر 3 - شونه خاکی جاده 4 - شونه ی تخم مرغ 5 - شونه ی فرش امیدوارم مفید بوده باشه