دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٢٠٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,١١٧
لایک
لایک
٣٢٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

تفریحگاه، تفرج گاه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

آزمندی، حرص و طمع

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

کلیشه ای

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

سیری ناپذیر، رفع نشدنی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

حیف و میل کردن، حرام کردن، نفله کردن مال : )

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
All his life he repressed the memory of that childhood tragedy.
دیدگاه
١

او در تمام عمر خاطره ی آن تراژدی در ایام کودکی اش را سرکوب کرد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She emerged from the scandal with her reputation intact.
دیدگاه
٦

او بدون اینکه به شهرتش خدشه ای وارد شود، رسوایی را پشت سر گذاشت.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You should guard your speech.
دیدگاه
٢٧

شما باید مراقب حرفهای خود باشید. ( برخلاف آقای رضایی که مراقب حرف زدنش نبود )

تاریخ
٢ سال پیش
متن
In her writing, clarity is sometimes sacrificed to brevity.
دیدگاه
١

در نوشته های او، گاهی وضوح مطالب قربانیاختصار کلام شده اند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The ferry leaves for France at one o'clock.
دیدگاه
١

کشتی ساعت یک به سمت فرانسه حرکت می کند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.