٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٧٢ بازدید

ترجمه  remote fluffy ! چیه ؟خطاب به یک موجود پشمالو...

٣٤
٧ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١١٤ بازدید

عبارت کامل اینه:  I'm peeking in on your vision!

٣٤
٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨١ بازدید

ممنو میشم اگه  توی ترجمه این کمک کنید شخصیت اول:   fortunes of the day... شخصیت دوم در جوابش:  Good fortunes of the day...

٣٤
٦ ماه پیش