دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٩١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧,٧٢٧
لایک
لایک
١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٥٠
رتبه
رتبه در بپرس
١,٢٨٢
لایک
لایک
٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

خیلی راحت، به سادگی

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
١

سرنوشت ساز

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

محیرالعقول

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

تجدید قوا

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
١

سبک و سیاق

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٢ رأی
تیک ١٢ پاسخ
٧٠٢ بازدید

ژست متفکرانه تو این جمله معنی نمی‌ده پس یعنی چی دقیقاً  Sending flowers when someone dies is a very thoughtful gesture.

٨ ماه پیش
٥ رأی

فرستادن گل به مراسم ختم، حرکت خردمندانه‌ای است. فرستادن گل  به مراسم ختم، خرد  فرد را نشان می دهد. 

٨ ماه پیش