٢ رأی
تیک ١٢ پاسخ
٧٥٨ بازدید

ژست متفکرانه تو این جمله معنی نمی‌ده پس یعنی چی دقیقاً  Sending flowers when someone dies is a very thoughtful gesture.

٩ ماه پیش
٥ رأی

فرستادن گل به مراسم ختم، حرکت خردمندانه‌ای است. فرستادن گل  به مراسم ختم، خرد  فرد را نشان می دهد. 

٩ ماه پیش