دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٦٤٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٩٠
لایک
لایک
١,٠١٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

شکاف

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

خلأ

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

تعیین

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

فراتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

رفتار نادرست، رفتار غلط، رفتار ناشایست تخلف، خلاف، فسق {حقوق} رابطه نامشروع {شرکت و غیره} بد اداره کردن ( misconduct oneself ( with sb رفتار نادرست ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.