طبیبی

طبیبی fluent in Azeri, Farsi, English, Spanish
🤷 ‍♀️🇮 🇷

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtoothcomb١٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٩1 : a comb with close - set teeth used especially for clearing parasites or foreign matter from the hair. 2 : an attitude or system of thorough searc ... گزارش
2 | 0
cross off١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٨cross out, deleteگزارش
5 | 0
broadmoor٢١:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٦اسم یک بیمارستان روانی که در آن بیماران خطرناک نگه داری می شوند. for housing and treating mentally ill criminals noun. an institution in Berkshire, ... گزارش
0 | 0
abortive١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠١/٠٦بی فایدهگزارش
0 | 0
heliographing١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٥ 1. the measurement of the duration and intensity of sunlight. 2. the system or process of signaling by reflecting the sun’s rays in a mirror. 3. a ... گزارش
0 | 0
paralysing١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٥causing a person or part of the body to become partly or wholly incapable of movement. causing an inability to think or act normally, especially thr ... گزارش
0 | 0
being someone's intent on murder١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠١/٠٣مورد سوء قصد یک شخص واقع شدنگزارش
0 | 0
tinged١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٢آمیخته، همراه danger undefined and tinged with the supernaturel. خطر ناشناخته و آمیخته با ماوراءطبیعهگزارش
5 | 1
pluckily١٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٢Having or showing courage and spirit in trying circumstances. brave, bold, courageous, daring, fearless, indomitable, unafraid, undaunted, unflinchi ... گزارش
0 | 0
rap on the table١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠١/٠٢he rapped sharply on the panel او محکم روی تخته ی چوبی زد ( یا کوبید ) .گزارش
0 | 0
lit up١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٢his eyes lit up . چشماش برق زد ( یا درخشید ) .گزارش
2 | 0
reedit١٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/٠١به معنی بازنگری، نگارش، اصلاح، تصحیح اسم یک وبسایت خیلی معروف هم هست که مثل اینستاگرام و توئیتر و یوتیوب میشه عکس و فیلم و مطلب به اشتراک گذاشت.گزارش
0 | 0
degrassi١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/٠١مدرسه کانادایی که از روش سریال و برنامه و . . . ساختنگزارش
0 | 0
revertigo١٩:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/٣٠اگه کسی رو از گذشته تون دوباره ملاقات کنید دوباره میشید همون آدمی که قبلا بودید. مثلا دوست دوران نوجوانی خودتون رو بعد از چند سال میبینید و شما وقتی ... گزارش
0 | 0
stockinged١٨:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٧stockinged feet جوراب یا جوراب ساق بلند به پا پوشیده باشندگزارش
0 | 0
stairhead١٨:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٧پاگَردگزارش
0 | 0
jinx١٩:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٦۱_ ( فعل ) نفوس بد زدن؛راجع به یه اتفاق بدی که ممکنه بیفته حرف بزنی، یه جورایی مثلا انرژی منفی بدی. ۲_تو ایران گاهی تو بعضی شهرها وقتی دو نفر همزمان ... گزارش
16 | 0
good egg١٧:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٦یه اصطلاح قدیمی و از مد افتاده هستش و برای هر دو جنس ( زن و مرد ) به کار می رود. به معنی آدم خوب، درستکار ، مهربان، با مرام و یا دلنشین است. این اصط ... گزارش
5 | 0
flash out١٧:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٦تابیدن، درخشیدن، برق زدن To shine or glow from some thing or place. to shine out of something suddenly or in bursts. نمونه: Hey, I can see the ligh ... گزارش
0 | 1
blank spots١٧:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٦چیزهای ناشناخته these are the things that are not yet covered by this study. All studies have a particular scope, location, are conducted at a partic ... گزارش
0 | 0
scarlet١٨:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٥The definition of scarlet is something that is a vibrant red color, or is being immoral or sinful. A vibrant red rose is an example of something that ... گزارش
2 | 0
knock ones block off١٨:٠١ - ١٣٩٩/١٢/٢٥hit someone very hard مُشت محکم به کسی زدن ( معمولا سَر شخص )گزارش
5 | 0
patter١٧:١٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٤هم معنی آن tap, prattle هم میتواند باشد. 1_صدایی که ریتمیک و سبک و آرام است. When something patters, it makes a light, rhythmic, tapping sound. ma ... گزارش
0 | 0
gall١٧:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٤اذیت کردن، آزاردن Gall describes something irritating, like someone very rude. If you barge into a bakery and cut in front of a sweet old lady, then ... گزارش
0 | 0
dinning١٦:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٤( gerund ) اسم مصدر یا همان اسم فعل din میباشد.گزارش
0 | 0
din١٦:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٤1. make ( someone ) learn or remember an idea by constant repetition. "a runner - up, he dinned into them, was a loser" Similar: instil, drive, drum ... گزارش
0 | 1
write off١٣:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٣یه معنی آن میشود استهلاک بعضی شرکت های بزرگ به شعبه هاشون مقداری پول بابت هزینه های جانبی می دهند که به آن right off گفته میشودگزارش
2 | 1
confederate٠١:٢٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٢confederate flag یک پرچم برای ۱۱ اِیالت جنوبی کشور امریکا است که یک روز خاص جشن میگیرن و این پرچم رو هم می اَفراشَند، اما عده ای آنرا یک نوع نماد و ی ... گزارش
2 | 0
comb١٨:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٠honey in the comb عسل در کندوگزارش
9 | 0
get the hang of it١٧:٤٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٠سر در آوردن , زیر و بم چیزی را شناختن If you get the hang of something such as a skill or activity, you begin to understand or realize how to do it. ... گزارش
16 | 0
flieth١٦:٢٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٠حال ساده ی سوم شخص مفرد فعل flyگزارش
0 | 0
congealed١٦:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٠1_having become semi - solid, especially on cooling. 2_changed from a liquid or soft state to a thick or solid state. "congealed fat" "congealed bl ... گزارش
2 | 0
toasting fork١٧:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/١٩a long - handled fork used to toast bread, marshmallows, or other foods usually over an open fire or live coals. یک چنگال بلند هست که معمولا دو تا د ... گزارش
0 | 0
levelheadedness١٧:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/١٩adjective. If you describe a person as level - headed, you mean that they are calm and sensible even in difficult situations. Simon is level - headed ... گزارش
2 | 0
run rings round١٧:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/١٩If someone runs rings round you, they are very much better, faster, or more successful at something than you are for example: Our girls' hockey team ... گزارش
0 | 0
get squared١٧:٢٦ - ١٣٩٩/١٢/١٩Getting squared away" is a very common American idiom. It means to "put everything in order / get everything under control. " For example: "We're ... گزارش
2 | 0
ploddingly١٤:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/١٩ploddingly : To trudge along or over. 1. The act of moving or walking heavily and slowly. 2. The sound made by a heavy step Synonyms & Near Synony ... گزارش
0 | 0
mania١٤:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/١٩mania : 1 ) An excessively intense enthusiasm, interest, or desire: a mania for neatness; a dance mania 2 ) Psychiatry An abnormal psychological stat ... گزارش
2 | 0
turn a hair١٤:١٤ - ١٣٩٩/١٢/١٩without turning a hair حتی سر سوزنی ناراحت نشدن و یا نترسیدن این اصطلاح از اونجا اومده که پس از مسابقه ی اسب سواری ، موهای اسب ژولیده میشهگزارش
5 | 0
kordanize٠٠:١٠ - ١٣٩٩/١٢/١٩این واژه ریشه ی فارسی دارد و در انگلیسی ۴معنی میتواند داشته باشد؛ ۱_ جعل مدرک علمی ۲_نشان دار کردن ۳_اجازه دادن ۴_تشویق کردنگزارش
0 | 0
rake out١٦:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/١٨To clean, clear, or scrape something out or away ( from something or some place ) by or as if by raking. A noun or pronoun can be used between "rake" ... گزارش
0 | 0
strick blow١٥:٤١ - ١٣٩٩/١٢/١٨to do something to fight for or against. نمونه: They struck a blow for freedom and against tyranny. در جمله ی زیر یعنی بزنی تو گوش کسی ( سیلی زدن ) ... گزارش
0 | 0
urn١٥:١٣ - ١٣٩٩/١٢/١٨قوریگزارش
7 | 0
untenanted١٥:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/١٨خالی از سَکَنه empty, not occupied by a tenant or tenantsگزارش
2 | 1
sleep around the clock١٤:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/١٨sleeping the cock round: To sleep constantly and for very long periods of time.گزارش
0 | 0
filmy١٨:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/١٥تار و مات، نازک و شفاف متضاد ( پادواژه ) آن thick نمونه her eyes grew vague and filmy.گزارش
2 | 0
indicated١٨:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/١٥اگه صفت باشه یعنی: مشخص، نمایانگزارش
14 | 0
hall pass١٨:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/١٥یه قرار مداری هست بین یک زوج که حق برقراری رابطه رو با یک نفر خاص ( معمولا یه ادم معروف مثل خواننده یا بازیگر ) میده. یعنی استثنائاً با اون یک نفر اگ ... گزارش
5 | 1
marvell١٨:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٥marvell at حیرت و تعجب در چیزی گذشته ی آن marvelled نمونه: he had offen marvelled at that fact in his professional career.گزارش
0 | 0
upon ones guard١٧:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/١٤برابر عبارت on guard هستش. به معنی مراقبت Especially careful or vigilant; prepared for danger or surprises. He's got a lot of tricky moves, so be o ... گزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده