منو
ش85.74

ش85.74

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٣٤٢
لایک
٢٥٥
لایک
دیس‌لایک
١٠٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٢٤٩
رتبه کل
درباره‌ی من:

I'm a poor girl from Tabriz. But I like English very much and I'm successful in English ...

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣٤٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٢٤٨
لایک
لایک
٢٥٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٧

شیوا یعنی رسا - بلیغ - فصیح - زیبا - بی همتا و اسمی روئیایی و. . .

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

a set of program on TV is called series

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

فرزین به معنی روشنایی می باشد وریشع اسمش از فروزان هستش. . . مهره ی وزیر در صفحه شطرنج، نام مکانی در کرمان - وزیر در بازی شطرنج. . . فرزین یعنى عشق ، ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

Around means a little more or less than پیرامون

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

Hibernate means spend the winter in deep sleep خواب زمستانی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The kids play in the backyard.
دیدگاه
٣٩

بچه ها در حیاط پشتی بازی می کنند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
It's hard to tame a tiger.
دیدگاه
١٣

رام کردن یه ببر سخته

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The protesters are a small but vocal minority.
دیدگاه
٦

معترضین یک اقلیت کوچک اما پر سر و صدا هستند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Which has spots, the leopard or the tiger?
دیدگاه
٢

کدامیک خال دارد؟ببر یا پلنگ ؟

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The alarm clock will go off at six.
دیدگاه
٤

هشدار ساعت در ساعت 6 زنگ خواهد خورد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.