پیشنهاد‌های سید مهدی م برقی (٨٤)

بازدید
١٧
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

فاصله بادخور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

باربرداری شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

شیار شدنی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

مسیر فروشویی، خط فرونشست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ترکیبی سازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بادانباشت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

باز تراز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بیش ساخته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

پرتگاه گسله ای، تندان گسل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

گسل کور، گسل پنهان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

نالرزه خیز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

در زمین شناسی: تحت تأثیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

گسترانیدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

زیرزهکش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بازترازی: تراز کردن دوباره برای بازگرداندن یک سطح یا توزیع یکنواخت. ( مهندسی و ژئوتکنیک )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

سیمان های سولفوآلومینات کلسیم ( CSA ) یک جایگزین امیدوار کننده برای CO2 کم در سیمان های پرتلند معمولی است. آنها با سوزاندن کلینکر CSA از سنگ آهک، بوک ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

دیوار پیوسته ( دیواری که از سر تا ته آن یکسره و بدون بریدگی باشد )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

صفحه گذاری پیوسته ( برای نگهداری دیوارهای حائل در خندق ها و حفاری ها )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

صفحه بندی ( از جنس فلز در دیواره حفاری برای جلوگیری از فروریختگی. )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

توزیع مثلثی: متغیر تصادفی مثلثی، دارای دو کران پایین a و بالای b است. پس تکیه گاه آن اعداد حقیقی در فاصله a تا b خواهد بود. توزیع مثلثی دارای سه پارا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

کاه پرس شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

سراشیبی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

از هم پاشیدگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

شکل ناپذیر، غیر خمیری

پیشنهاد
٠

( زمین شناسی ) : روش چوبی ساده شده: مدل تحلیلی ساده و رویکرد طراحی متعادل برای پانل ساختاری مبتنی بر چوب در خمش. روش ساده شده برای شمارش انحرافات برش ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

دیوار وزنی، کاملا مناسب است.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نسبت مقاومت چرخه ای ( زمین شناسی ) : این پارامتر معمولاً توسط آزمایشات چرخه ای روی نمونه های بازسازی شده یا همبستگی های تجربی بین تاریخ موارد روانگرا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

معماری: نمایشی ( مثل تئاتر و . . . )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

یک مفهوم طراحی معاصر که توسط ساختمانهایی عموماً کاملاً کاربردیی طراحی می شود اما دارای جبهه هایی است که به آنها عظمت بیشتری می بخشد یا عملکردهای آنها ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

وحشیگری، معماری بروتالیسم یا بروتالیسم جدید ، نوعی سبک معماری است که در دهه 1950 در بریتانیا ، در میان پروژه های بازسازی دوران پس از جنگ ظهور کرد. سا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

کشش نرم کننده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

تضعیف، در حال سست شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

حرکت مایع از طریق غشا در اثر تأثیر جریان الکتریکی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

( زمین شناسی ) : انحراف شیب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

ژئوفابریک ( زمین شناسی ) : برای حل بسیاری از مشکلات مختلف مانند افزایش زهکشی یا افزودن پشتیبانی مورد نیاز استفاده می شود. پارچه های ژئوتکستایل می توا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

ترک سوسماری ( خاک و زمین شناسی ) : ترک خستگی ( پوست سوسماری ) : تر ک خوردگی پوست سوسماری از به هم پیوستن تر ک های کوچکی که در سطح اسفالت است بوجود می ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

پیش اشباع ( زمین شناسی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

پی دیواری باربر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

پیش مرطوب سازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

زیر حفاری شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

برآمدگی چرخشی ( زمین شناسی ) : برآمدگی چرخه ای و انقباضی معمولاً با بالا بردن لبه سازه یا انقباض آن، روی محیط فونداسیون تأثیر می گذارد. به عنوان مثال ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

غرقاب در ( زمین شناسی و عمران )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تست تورم ( زمین شناسی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

خط رسم شده در نمودار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تراشه برداری شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تست شاخص انبساط ( ژئوتکنیک )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

فشار سربار ( ژئوتکنیک )

پیشنهاد
٢

شاخص رطوبت تورنتوایت: ( TMI ) در سال 1948 به عنوان شاخصی برای طبقه بندی وضعیت آب و هوای مناطق مختلف معرفی شد. از آن زمان در بسیاری از زمینه ها مانند ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تسطیح ( ژئوتکنیک )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بهسازی خاک ( تصفیه خاک )