دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣٦٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٢٦٦
لایک
لایک
١٤٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

فاصله بادخور

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

باربرداری شده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

شیار شدنی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

مسیر فروشویی، خط فرونشست

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

ترکیبی سازی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.