منو
سید مهدی م برقی

سید مهدی م برقی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٢٦٦
لایک
١٣٤
لایک
دیس‌لایک
٣٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٠٤٧
رتبه کل
درباره‌ی من:

مترجم ژئوتکنیک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٢٦٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٠٤٨
لایک
لایک
١٣٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

لطفا نظر کاربر "الف" در ترجمه اصلی قرار گیرد.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

برجای می گذارد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

باز نشر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

شیادی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

معماری: نمایشی ( مثل تئاتر و . . . )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.