برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید مهدی م برقی

سید مهدی م برقی مترجم ژئوتکنیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سیمان های سولفوآلومینات کلسیم (CSA) یک جایگزین امیدوار کننده برای CO2 کم در سیمان های پرتلند معمولی است. آنها با سوزاندن کلینکر CSA از سنگ آهک، بوکسی ... ١٤٠٠/٠١/١٥
|

2 دیوار پیوسته(دیواری که از سر تا ته آن یکسره و بدون بریدگی باشد) ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

3 صفحه گذاری پیوسته (برای نگهداری دیوارهای حائل در خندق ها و حفاری ها) ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

4 صفحه بندی (از جنس فلز در دیواره حفاری برای جلوگیری از فروریختگی.) ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

5 توزیع مثلثی: متغیر تصادفی مثلثی، دارای دو کران پایین a و بالای b است. پس تکیه‌گاه آن اعداد حقیقی در فاصله a تا b خواهد بود. توزیع مثلثی دارای ... ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

6 کاه پرس شده ١٣٩٩/١١/٢٧
|

7 سراشیبی ١٣٩٩/١١/٢٦
|

8 از هم پاشیدگی ١٣٩٩/١١/٢٥
|

9 شکل ناپذیر، غیر خمیری ١٣٩٩/١١/٢١
|

10 (زمین شناسی): روش چوبی ساده شده: مدل تحلیلی ساده و رویکرد طراحی متعادل برای پانل ساختاری مبتنی بر چوب در خمش. روش ساده شده برای شمارش انحرافات برش پر ... ١٣٩٩/١١/١٩
|

11 دیوار وزنی، کاملا مناسب است. ١٣٩٩/١١/١٤
|

12 نسبت مقاومت چرخه ای(زمین شناسی): این پارامتر معمولاً توسط آزمایشات چرخه ای روی نمونه های بازسازی شده یا همبستگی های تجربی بین تاریخ موارد روانگرایی ش ... ١٣٩٩/١١/٠٧
|

13 معماری: نمایشی (مثل تئاتر و ...) ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

14 یک مفهوم طراحی معاصر که توسط ساختمانهایی عموماً کاملاً کاربردیی طراحی می شود اما دارای جبهه هایی است که به آنها عظمت بیشتری می بخشد یا عملکردهای آنها ... ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

15 وحشیگری، معماری بروتالیسم یا بروتالیسم جدید ، نوعی سبک معماری است که در دهه 1950 در بریتانیا ، در میان پروژه های بازسازی دوران پس از جنگ ظهور کرد. سا ... ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

16 کشش نرم کننده ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

17 تضعیف، در حال سست شدن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

18 حرکت مایع از طریق غشا در اثر تأثیر جریان الکتریکی ١٣٩٩/١٠/١٦
|

19 (زمین شناسی): انحراف شیب ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

20 ژئوفابریک(زمین شناسی): برای حل بسیاری از مشکلات مختلف مانند افزایش زهکشی یا افزودن پشتیبانی مورد نیاز استفاده می شود. پارچه های ژئوتکستایل می توانند ... ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

21 ترک سوسماری(خاک و زمین شناسی): ترک خستگی (پوست سوسماری ): تر‌ک خوردگی پوست سوسماری از به هم پیوستن تر‌ک‌های کوچکی که در سطح اسفالت است بوجود میاید و ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

22 پیش اشباع (زمین شناسی) ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

23 پی دیواری باربر ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

24 پیش مرطوب سازی ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

25 زیر حفاری شده ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

26 برآمدگی چرخشی (زمین شناسی): برآمدگی چرخه ای و انقباضی معمولاً با بالا بردن لبه سازه یا انقباض آن، روی محیط فونداسیون تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، م ... ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

27 غرقاب در (زمین شناسی و عمران) ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

28 تست تورم (زمین شناسی) ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

29 خط رسم شده در نمودار ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

30 تراشه برداری شده ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

31 تست شاخص انبساط (ژئوتکنیک) ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

32 فشار سربار (ژئوتکنیک) ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

33 شاخص رطوبت تورنتوایت: (TMI) در سال 1948 به عنوان شاخصی برای طبقه بندی وضعیت آب و هوای مناطق مختلف معرفی شد. از آن زمان در بسیاری از زمینه ها مانند ژ ... ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

34 تسطیح (ژئوتکنیک) ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

35 بهسازی خاک (تصفیه خاک) ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

36 شاخص انبساط ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

37 خاک منبسط شونده ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

38 خط لوله جک زده یا مهار شده: برای جلوگیری از پسزدگی لوله های تونلی بر اثر فشار سطحی خاک، در انتهای آزاد لوله جک های مهار و تثبیت می زنند..(ژئوتکنیک ... ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

39 خط لوله مهارشده (زمین شناسی و ژئوتکنیک) ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

40 سنگ شکسته ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

41 لطفا نظر کاربر "الف" در ترجمه اصلی قرار گیرد. ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

42 برجای می گذارد ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

43 غلتک لاستیکی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

44 بیل چرخ زنجیری ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

45 شیادی ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

46 رویه سواره رو (جاده سازی) ١٣٩٩/٠٦/١١
|

47 لطفا معنی" شیارشدگی" را که کاربر (خانم) فائزه پیشنهاد کرده اند به عنوان معنی اصلی قرار دهید. ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

48 اثر کششی (زمین شناسی) ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

49 نا انبساطی ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

50 انتقال کند و آکند، کندگی و پرشدگی (زمین شناسی) ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|