دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٩,٩٣٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥١
لایک
لایک
٨,٣٣١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٦٩٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
٢٠

برای عبرت دیگران کسی را تنبیه کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٠

از سیر تا پیاز، از الف تا یا، کاملاً

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

کسی را راضی یا رام کردن، نبض کسی را بدست آوردن، کسی را خر کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٣

شور چیزی را درآوردن

دیدگاه
٥

اصطلاح. . . به کسی توپیدن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He grew a beard with the intention of looking more masculine.
دیدگاه
٢

او برای اینکه ( به قصد ) مثل مردها به نظر برسد ریش گذاشت

تاریخ
٥ سال پیش
متن
She's gone to Italy on a special assignment.
دیدگاه
٥

او برای یک ماموریت ویژه به ایتالیا رفته است

تاریخ
٥ سال پیش
متن
It's the early bird that catches the worm.
دیدگاه
١٢

سحر خیز باش تا کامروا باشی!

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The natives look down their noses at foreigners.
دیدگاه
٢

بومی ها به چشم حقارت {دماغ سربالاو تکبر} به اتباع خارجی نگاه می کنند

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Trying not to look down, Alan began to climb.
دیدگاه
٢

آلن شروع به صعود کرد و سعی کرد به پایین نگاه نکنه

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.