دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٣٩٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨٣٢
لایک
لایک
٤٦٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

طلب بخشش و آمرزش - درخواست مورد لطف ومرحمت قرارگرفتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

عفونی شدن - عفونت کردن ( جراحت، زخم ) چرکین شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

( حقوق ) تجاوز به عنف

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

دربعضی جملات بمعنی "لجن زار" یا "لجن وار" نیزمیباشد - مکانی باتلاق مانند

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

متضاد درهم پیچیدگی ست ( مثل بازکردن گوریدگی نخ کلاف )

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
State police charged Mujerm with aggravated assault and driving while under the influence of alcohol.
دیدگاه
١

پلیس ایالتی "ماژرم"را بجرم تجاوز به عنف و رانندگی هنگام مستی متهم نمود/.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The charges are attempted aggravated assault and grievous bodily harm, and the verdict is expected on Saturday.
دیدگاه
١

اتهامات مطروحه، بدین قرارست:قصدومبادرت درتجاوز به عنف، ایراد صدمات شدید بدنی. حکم آن هم یحتمل تا روز شنبه صادر واعلام میگردد/.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The pattern held true for rapes, robberies and aggravated assault.
دیدگاه
١

الگوی موردنظر، بیشتر در موارد تجاوز، سرقت وتجاوز به عنف صدق میکند.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
There were fag ends all over the floor.
دیدگاه
٢

رو زمین، همه جا پر از ته سیگار بود

تاریخ
٥ سال پیش
متن
During the course of dissections of cadaver club feet he recognized the role of muscles and tendons rather than bones in this deformity.
دیدگاه
٠

درجریان دوره کالبدشکافی وتشریح پاهای اجساد، اودریافت که ماهیچه ها وتاندونها بیشتر ازاستخوان دربیماری دفورمیتی ( تغییرحالت استخوان ) نقش دارند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.