منو
حمید سانی

حمید سانی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٤,١٠٦
لایک
٤٣٧
لایک
دیس‌لایک
١٣٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٧٧
رتبه کل
درباره‌ی من:

SANY

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,١٠٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٧٧
لایک
لایک
٤٣٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٢

فرومایه - پست - اسکول - مشنگ

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٩

سهمگین ومخرب - وحشتناک - کمرشکن، فلج کننده

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٠

چی بگم واله! - فرقی نمیکنه ( بنظرمن، چون اسلنگ محسوب میشود، شایسته ست عامیانه ترجمه شود )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٧

سخت گرفتارچیزی شدن - به ستوه آمده/مستأصل شده - مغروق

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٩

اثر وتإثیرات تلقین ( مانندهنگامیکه ک چیزی بی اثر ب بیمارمیدهید ولی بخاطر تلقین دارو، اوبهبودی نسبی حس میکند )

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Would you condescend to accompany me?
دیدگاه
١٣

لطف میکنی ( منت بذاری ) با من بیایی!

تاریخ
٤ سال پیش
متن
That necklace was precious to me because my grandmother gave it to me.
دیدگاه
٩

چون مادربزرگم اون گردن بندو بهم داده بود برام ارزش داشت.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Such a decision would entail a huge political risk.
دیدگاه
٧

چنین تصمیمی خطربسیار بزرگی، ازنظرسیاسی درپی خواهد داشت

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I detest that precious way of speaking she has.
دیدگاه
٨

من از افاده ای حرف زدنش بدم میاد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Don't mutter! I can't hear you.
دیدگاه
٦

من من نکن، نمیفهمم چی میگی

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.