منو
صادق جباری
ویژه

صادق جباری

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٣٥,٩٨٠
رتبه کل
١٠٤
رتبه کل
لایک
٣,٧٠١
لایک
دیس‌لایک
٥٣٢
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٥,٩٦٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٠٤
لایک
لایک
٣,٧٠١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٣٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٢
امتیاز
رتبه در بپرس
٢١٨
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٠٧

مخلص کلام

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢٩

ناشی از

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٤

اساساً، در اصل

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٣

در حال رشد

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧٤

عامیانه: تنه لش

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Far from eye far from heart.
دیدگاه
٢٦

از دل برود، هر آنکه از دیده برفت

تاریخ
٤ سال پیش
متن
A button had come off my coat.
دیدگاه
١١

یکی از دکمه های کت من کنده شده است.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
If you keep rubbing, the paint will come off.
دیدگاه

اگر به دست کشیدن روی آن ادامه دهید، رنگ آن کنده خواهد شد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Ask Simon to cook the meal? Come off it, he can hardly boil an egg!
دیدگاه
٤

از سیمون میخواهید غذا بپزد؟ بیخیال! او حتی نمی تواند یک تخم مرغ را آب پز کند!

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He's tried several times to come off cocaine.
دیدگاه
٣

او چندین بار سعی کرد تا کوکائین را ترک کند.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.