برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

معصومه روشنایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Opening week or weekend of a movie so primier means the first date it starts to show. ١٤٠٠/٠٤/١٩
|

2 It 's not a problem ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

3 رایج ١٣٩٩/١١/١٩
|

4 One who travels alone.A solitary adventurer who wanders the globe ١٣٩٩/١١/٠٨
|

5 مخفف بدون کافئین
مثلا Decaf coffee
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

6 در اصطلاح به آدم هایی گفته می شود که شلخته ، اهل ادب نیستند . ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

7 Someone who always follows rules ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

8 Start
Example : strike up a friendship
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

9 به دو معنی هست :
A thin line on
There is a crack in this cup*
A sudden loud noise
A crack of thunder*
١٣٩٩/٠٨/٢١
|

10 شخصیت های خیالی مثل کوتوله ، جادوگر زن... ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

11 نسل جدیدی از خانواده لپ تاپ که ضخامت بسیار کم ، وزن کم... دارد. ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

12 زَرقی بَرقی . بیشتر در مورد لباس صدق می کند. ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

13 مویی که از دو طرف سر بافته شده باشد ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

14 The day before yesterday is called ereyesterday ١٣٩٨/١٠/١٥
|