مدال‌های روح الله محسن‌تبار فیروزجائی

بازدید
١٧٥
امتیاز کل
٦٠,٨١٠
کل مدال ها
١,٠٠٧
طلا
٥٧
نقره
٣١٢
برنز
٦٣٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٥٠
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٦
نوع مدال

ثبت حداقل ٦٠٠ رای

١