نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
impulsivity: تکانشگری. به معنای عمل کردن بدون ...
جدید ١١ ساعت پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
goose bumps: سیخ شدن مو ( برجسته شدن محل رویش مو ...
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
validated learning: یادگیری معتبر. فرایندی است شامل مج ...
٢ روز پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
evil corporation: شرکت شیطانی. این اصطلاح شرکت هایی ...
٦ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gaslighting: پدیده چراغ گاز. نوعی دستکاری روانی ...
٦ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lurker: ( عامیانه ) کمین کننده, تماشاچی. ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
comfort zone: حاشیه امن/محدوده آسایش/کنج عافیت. ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی دقیق جمله Climactic Break Ab ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in god we trust: خدا را باور داریم ( شعار رسمی ایالا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
couch potato: ( عامیانه ) کسی که زیاد تلویزیون ن ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
see eye to eye: ( عامیانه ) توافق کردن، موافقت کرد ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
uncertainty: ( بازارهای مالی ) عدم قطعیت ( هیچ ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
toy dog: سگ مینیاتوری/سگ عروسکی/سگ جیبی. به ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
halogen lamp: لامپ هالوژن. نوعی لامپ رشته ای است ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
peer pressure: ( روان شناسی ) فشار همتا/فشار نظیر ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
window fan: هواکش پنجره.
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ear candling: شمع گوش. یک روش قدیمی قرار دادن شم ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
backbone: ( عامیانه ) 1. شجاعت، جربزه، شهامت ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
crypto market: بازار ارز دیجیتال. بازاری که در آن ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
traditional currency: ارز سنتی. شکلی از پول است که توسط ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
digital money: پول دیجیتال. ارزهایی هستند که در ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
interpersonal attraction: جاذبه میان فردی. برای اشاره به درج ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
modes of persuasion: فنون متقاعدسازی/روش های متقاعدسازی. ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
conversational hypnosis: هیپنوتیزم پنهان/هیپنوتیزم محاوره ای ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
theory of multiple intelligences: نظریه هوش های چندگانه. نظریه هوش چ ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
neural pathway: مسیر عصبی. وقتی ما تصمیم به یادگیر ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
verbal intelligence: هوش کلامی. هوش کلامی توانایی درک و ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rumination: ( روان شناسی ) نشخوار ذهنی. تمرکز ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
milf: ( عامیانه ) مخفف Mother I'd Like t ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
concrete jungle: جنگل بتنی، جنگل سیمانی. منطقه ای ا ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
loose pants: شلوار آزاد، شلوار گشاد، شلوار راحت. ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
side stripe pants: شلوار نوار بغل. شلوار نوار بغل نوع ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hemp fabric: پارچه کنفی. پارچه کنفی از الیاف گی ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dig up: 1. ( عامیانه ) گوش کن، توجه کن. 2. ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
back off: ( عامیانه ) عقب نشینی کردن/ صرف ن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
intuition: شهود ( نوعی درک یا دانش است که بدون ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
drama queen: فردی که ( فارغ از جنسیت ) واکنش های ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
trainer: 1. مربی. 2. کتونی ( UK ) . 3. نرم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sitcom: کمدی موقعیت ( داستان های کمدی در لو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
straight leg: شلوار راسته. شلواری که اندازه و تن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hunter eyes: چشم شکارچی. شکلی از چشم ها در مردا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
swanky: ( عامیانه ) 1. باکلاس، دارای کیفیت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی " سیر" در رنگ شناسی به چه معنی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
milf: ( عامیانه ) مخفف Mother I'd Like t ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
koinophobia: ترس از زندگی معمولی ( ترس از این که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
flow: ( روان شناسی ) تچان، تجربه اوج، غر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بهترین معنی Trading Rules that Work ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
mansplain: ( عامیانه ) اساسا وقتی یه مرد فکر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stereotype: تفکر قالبی ( به یک نظر از پیش تشکیل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
yerkes dodson law: قانون یرکس دادسون. رابطه تجربی بین ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it's hard to teach an old dog new tricks: ( ضرب المثل ) آموزش ترفندهای جدید ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
horse pill: ( عامیانه ) قرص اسب. 1. هر قرصی ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bitter pill: ( عامیانه ) قرص تلخ. کنایه از چیز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
fools rush in where angels fear to tread: ( ضرب المثل ) احمق ها به جایی هجوم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
box breathing: تنفس جعبه ای/ تنفس چهارمربع. تنفسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
government and binding theory: نظریه حاکمیت و مرجع گزینی ( به اختص ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
universal grammar: دستور زبان جهانی ( به اختصار UG ) . ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be no rocket scientist: ( عامیانه ) کسی چیزی سرش نبودن/ مغ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
muscle mommy: ( عامیانه ) زن / دختر عضلانی.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
noodling: 1. صید گربه ماهی. 2. بداهه نوازی.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sugar mom: ( عامیانه ) زن پیر و ثروتمندی که ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
vamping: ( عامیانه ) خون آشامیدن. شب ها تا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sim card adapter: وفق دهنده سیم کارت / قاب سیم کارت.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hair dryer nozzle: سر سشوار/ نازل سشوار. مثال: I wan ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
electricity bill: قبض برق.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
electricity bill: قبض برق.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
first aid kit: جعبه کمک های اولیه.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
topical medication: داروی موضعی/پماد.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
desktop bookcase: قفسه کتاب رومیزی.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
postage fee: هزینه خدمات پستی/هزینه ی پستی.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
postage fee: هزینه خدمات پستی/هزینه ی پستی.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hand fan: بادبزن دستی.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
doctors visit: Doctor's visit ملاقات با پزشک. متر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
doctors visit: Doctor's visit ملاقات با پزشک. متر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
procrustean syndrome: نشانگان نفرت از افراد موفق ( حسادت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
creosote: 1. دسته ای از مواد شیمیایی کربن دار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
softsub: زیرنویس مستقل/زیرنویس نرم ( با قابل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
minnie: معشوق/سرکش. زنی ناز که با لبخندش م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
night cleaning: نظافت شبانه. کسی که اینکار رو انجا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
playground: زمین بازی. یک فضای باز که برای باز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go kart: 1. یک نوع ماشین مسابقه ای یا ورزشی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a few years back: چند سال پیش. این اصطلاح همون a few ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
clean night: شب آروم.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
shit out of: اصطلاحی توهین آمیز برای تاکید بر می ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shit out of: اصطلاحی توهین آمیز برای تاکید بر می ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fbi open up: اف بی آی در رو باز کنید!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
photo finish: ( مسابقات ) نتیجه نزدیک ( عبور تقر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dead heat: مسابقه با نتیجه مساوی/ مسابقه با دو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
photoflash: فلاش عکس/فلاش دوربین. لامپی برای ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
phone book: کتاب شماره تلفن. کتابی که نام، آدر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
natural childbirth: زایمان طبیعی ( با حداقل امکانات و ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nerve gas: گاز اعصاب. یه گاز سمی که به سرعت ش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
abdominal obesity: چاقی شکمی/ چاقی مرکزی. حالتی که چر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pay to win: ( بازی های ویدیویی ) پرداخت برای ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
invisible wall: ( بازی ویدیویی ) دیوار نامرئی. مر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
abc: اصول/ مقدمات/مبانی.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
jigsaw puzzle: 1. جورچین. 2. دستگاه هایی که جورچی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
when pigs fly: ( عامیانه ) وقتی که خوک ها پرواز ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tv people: 1. فردی که زیاد توی تلویزیون ظاهر م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
clip on tie: کراوات گیره ای/ پاپیون گیره ای/ کرا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
downtrend: ( بازارهای مالی ) روند نزولی، روند ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bullish candle: ( بازارهای مالی ) کندل ( شمع ) صع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bullish breakout: ( بازارهای مالی ) شکست صعودی/شکست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bearish breakout: ( بازارهای مالی ) شکست نزولی/شکست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fail breakout: ( بازارهای مالی ) . شکست کاذب/شکست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fake breakout: ( بازارهای مالی ) شکست کاذب/شکست ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
risk to reward: ( بازارهای مالی ) نسبت ریسک به پاد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
buy to cover: ( بازارهای مالی ) بستن موقعیت معام ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sell to cover: ( بازارهای مالی ) بستن موقعیت معام ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
trading psychology: ( بازارهای مالی ) روانشناسی معامله ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
market depth: ( بازارهای مالی ) عمق بازار ( مدت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
depth of market: عمق بازار. به اختصار Depth of Mark ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
break even: ( مالی ) نقطه سر به سر/نقطه تعادل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
strategy: 1. یک برنامه عملی که برای دستیابی ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
market analysis: ( اقتصاد ) 1. تجزیه و تحلیل بازار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
professional: متخصص/حرفه ای ( معمولا کارشون فکریه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
share: 1. سهم ( قسمتی از یک شرکت ( . 2. ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
price: قیمت/ بها/ هزینه.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
resistance: ( بازارهای مالی ) مقاومت ( سطحی که ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
craft store: فروشگاه صنایع دستی. مترادف: Craft ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
red neck: ( عامیانه - توهین آمیز ) روستایی ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
interactive kiosk: کیوسک همگانی اینترنت.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
ticket machine: دستگاه فروش خودکار بلیط ( دستگاهی ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
volunteer: داوطلب ( شخص یا سازمانی که به صورت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
school bus: اتوبوس مدرسه.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
overseas: کشورهای خارجی/ خارج از کشور/ اونور ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
shifty face: آدم ناصادق/ غیرقابل اعتماد/ حیله گر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
one more time: دوباره/ یه بار دیگه.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bennies: ( عامیانه ) جمع قرص های بنزدرین ( ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nasal administration: استعمال از بینی/ مصرف از بینی/ اسنی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
food mart: بازار مواد غذایی. مترادف:grocery/g ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rader: 1. چرخ گردان/چرخ ساز ( انگلیسی = Wh ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
vfw: کهنه سربازان جنگ های خارجی یالات مت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
vfw bar: کلاب ( بار ) کهنه سربازان جنگ های خ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bunch of shit: یه مشت چرند/ یه مشت مزخرف.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
clear out: ( عامیانه ) گم شو/ گم شید ( go aw ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
jewish nose: ( عامیانه ) دماغ یهودی ( دماغ کلیش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
bucket list: ( عامیانه ) لیست آرزوها/ فهرست کار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
manhunt: شکار تبهکار ( اجرای قانون جستجو برا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get someone's number: ( عامیانه ) 1. شماره کسی رو به دست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
garrote: 1. کشتن کسی به روش خفه کردن ( با سی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
manspreader: ( عامیانه ) عمل نشستن با پاهای بسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
clout chaser: ( عامیانه ) مغناطیس توجه ( کسی که ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
trailer park: پارک خانه های سیار. منطقه ای که خو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
friendship: دوستی، رابطه دوستی ( رابطه محبت آمی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
shitshow: ( عامیانه و بی ادبانه ) وضعیت بد، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
yellow bitch: عوضی زرد. *به یک زن آسیایی میگن ( ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
backwoods: 1. ناکجاآباد، مکانی در حومه شهر که ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
damage indicator: ( بازی ویدیویی ) نشانگر آسیب. وقت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wall jump: ( بازی ویدیویی ) حرکتی که توی اون ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wall run: ( پارکور و بازی ویدیویی ) حرکت دیو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
actions per minute: ( بازی های ویدیویی ) عمل در دقیقه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
AFK: ( بازی های ویدیویی آنلاین ) به دور ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
eye strike: ( هنرهای رزمی ) ضربه به چشم. توی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
foam party: مهمانی فوم. مهمونی که شرکت کنندگان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
foam pit: استخر فوم. استخری پر از مکعب های ن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
trampoline park: پارک ترامپولین. مکان تجاری که استف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
notifried: ( عامیانه ) خسته از دریافت نوتیفیک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
green person: ( عامیانه ) شخص سبز، آدم سبز. به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pink person: ( عامیانه ) شخص صورتی، آدم صورتی. ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
blue person: ( عامیانه ) شخص آبی، آدم آبی. فرد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
relationship weight: ( عامیانه ) وزن رابطه. افزایش وزن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mrs claus: همسر افسانه ای بابانوئل. به خاطر د ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tpt: ( عامیانه ) زباله های پارک تریلر م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dqotd: ( عامیانه ) سوال احمقانه روز. مخف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
change the channel: 1. ( عامیانه ) موضوع صحبت یا بحث را ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cement city: ( عامیانه ) گورستان، قبرستان. مث ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
crackbrain: ( عامیانه ) آدم خنگ، احمق، حواس پر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
craphouse: ( عامیانه ) توالت، مستراح ( در فضا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cubehead: ( عامیانه - علوم غریبه مواد مخدر! ) ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cut the crap: ( عامیانه و بی ادبانه ) چرت و پرت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dagwood sandwich: ( عامیانه ) ساندویچ بزرگ. ساندویچ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
day person: ( عامیانه ) شخصی که ترجیح میده روز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
day tripper: ( عامیانه ) 1. توریست یک روزه. کسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dead drunk: ( عامیانه ) سیاه مست، پاتیل ( انقد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dirty deal: ( عامیانه ) معامله ناعادلانه، معام ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dirty dog: ( عامیانه ) آدم پست و موذی, حیله گ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
have a blimp: ( عامیانه ) سال خوبی داشته باشید! ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
divvy: ( عامیانه ) سهمی از چیزی. مثال: ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fangirl: ( عامیانه ) یک زن یا دختر طرفدار ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fangirl: ( عامیانه ) یک زن یا دختر طرفدار ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
main house: با توجه به زمینه و جمله معانی متفاو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
main house: با توجه به زمینه و جمله معانی متفاو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you can't fight city hall: ( عامیانه ) با بروکراسی نمی شود جن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
you can't fight city hall: ( عامیانه ) با بروکراسی نمی شود جن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be in no mood: حسش نیست ( برای چیزی، برای انجام دا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
be in no mood: حسش نیست ( برای چیزی، برای انجام دا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
PRO: ( عامیانه ) 1. حرفه ای ( کسی که با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
prof: ( عامیانه ) 1. فرم کوتاه برای prof ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
push money: ( عامیانه ) پول فشاری، پول اضافی ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
push money: ( عامیانه ) پول فشاری، پول اضافی ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bahama mama: 1. یه دختر یا زن از باهاما با کون ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
speed merchant: ( عامیانه ) شخصی که چیزی یا عملی ر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
speed merchant: ( عامیانه ) شخصی که چیزی یا عملی ر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
squawk box: ( عامیانه ) جعبه جیغ = بلندگو، دست ...
٥ ماه پیش