دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣١
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤,١٨٧
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

delibrate 1. محتاط مترادف باdiscreetو carefull 2. از عمد، از روی قصد

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

فریب دادن، چاپلوسی کردن

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

هیجان زده absolutely trilled به شکل کاملا هیجان زده

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

آشوب

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

دوباره شروع کردن، از سر گرفتن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ هفته پیش
متن
Finally, the police believed that they had concrete proof of the suspect's guilt.
دیدگاه
٠

درنهایت پلیس باور کرد که آنها مدرک واقعی و عینی ای را از جرمِ مظنون دارند

تاریخ
١ ماه پیش
متن
Her actions infuriated her mother.
دیدگاه
٠

کارهایش مادرش را از کوره بدر کرد

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
He always takes part with his brother.
دیدگاه
٠

او همیشه برادرش را ترک میکند

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
I put the letter in the envelope and placed it on the pile.
دیدگاه
٠

نامه را در پاکت قرار دادم و آن را روی ستون گذاشتم

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
The critical reception of the poem is extrinsic to the question of its value as art.
دیدگاه
٠

پذیرش انتقادی از شعر نامربوط است از زیر سوال بردن ارزش آن به عنوان یک هنر

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.