دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩,٤٥٧
لایک
لایک
٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

مبلغ اختصاص داده شده برای انجام کاری

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

روغن گلرنگ

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

ترشحی

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

قابلیت خورندگی اسید

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

devoid of=deprived of محروم، فاقد

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ ماه پیش
متن
The soldiers make a barricade across the road.
دیدگاه
٠

سربازان در سراسر جاده مانع ساختند

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
Their decision to do nothing makes them culpable.
دیدگاه
٠

اینکه تصمیم گرفتند کاری نکنند آنها را مجرم میکند

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
There were so many enticements offered that I could not refuse the job.
دیدگاه
٠

آنقدر پیشنهاد وسوسه کننده ای بود که نتوانستم کار را رد کنم

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
Finally, the police believed that they had concrete proof of the suspect's guilt.
دیدگاه
٠

درنهایت پلیس باور کرد که آنها مدرک واقعی و عینی ای را از جرمِ مظنون دارند

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
Her actions infuriated her mother.
دیدگاه
٠

کارهایش مادرش را از کوره بدر کرد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.