٠ رأی
١٣ پاسخ
٤٨٣ بازدید

... را از پا در می اورد

٧ ماه پیش
١ رأی

از پا در آمدن یعنی افتادن

٧ ماه پیش
١ رأی
تیک ٩ پاسخ
٤٥٨ بازدید

اگر بزرگواری بر بنده لطف نمایند و فرق  واژه"اخیر" با "مؤخر" را ذکر نمایند؛ ممنون خواهم  شد.

٧ ماه پیش
٢ رأی

اخیر یعنی این اواخر  اتفاق افتاده  ممکنه نسبت به روز ماه سال یا دقیقه و ساعت گفته بشه. مؤخر یعنی بعد از  چیزی  همانطور که مقدم  میشه قبل از چیزی.  موخر بعضی موارد معنی آخرین هم میده بطور کلی اخیر قید و موخر صفت هست

٧ ماه پیش