دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٦,٠٨٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٨
رتبه
رتبه در بپرس
٤,٧٤٨
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

تلاش می کند. کوشش می کند

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.