دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٢٩٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٣٦٣
لایک
لایک
١٤١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ روز پیش
دیدگاه
٠

نقطه مقابلِ individualistic culture

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٠

کدرورت ensure that there is nothing left unresolved or any remaining unforgiveness مطمئن می شوم که هیچ چیز بدون حل و فصل باقی نمانده یا کدورتی باقی ن ...

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
١

something come upon somebody عارض گشتن، در بر گرفتن، نازل شدن، دامنگیر کسی شدن، بر کسی آمدن . . .

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٠

بیت عَنیا ( شهری در نزدیکی اورشلیم )

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٦

قابل اتکا

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
A man should stand to his promise.
دیدگاه
٢

یک مرد باید پای وعده اش بایستد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.