منو
پیمان عدالت‌جو

پیمان عدالت‌جو

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٨٨٤
لایک
٩٨
لایک
دیس‌لایک
٥٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٦٥٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٨٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٦٥٨
لایک
لایک
٩٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٤

رو دورِ بُرد بودن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

dictionary. com: impromptu ( as an adj ) 1 - made or done without previous preparation: an impromptu address to the unexpected crowds. بدون اطلاع ق ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

ناتوانی های خاص

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

Feeble economy اقتصاد شکننده، Pheebo joke جوک بیمزه، feeble faith ایمان سست، ضعیف

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

مدافعه گر

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
A man should stand to his promise.
دیدگاه
٢

یک مرد باید پای وعده اش بایستد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.