ترجمه‌های پیمان عدالت‌جو (١)

بازدید
٥١
تاریخ
٢ سال پیش
متن
A man should stand to his promise.
دیدگاه
٢

یک مرد باید پای وعده اش بایستد