١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٢ بازدید

لطفا اگه میشه کسی بگه که قید ها چطور د جملات انگلیسی پیدا م‌شوند و هم چنین چطور می‌توان از صفت قید ساخت.

٥ ماه پیش
١ رأی

با اضافه کردن ly به صفت میشه  قید ساخت   happy  -- happily wide  -- widely

٥ ماه پیش
٤ رأی
١٢ پاسخ
٦,٣١٣ بازدید

هم خوانواده چی میشه  مظلومیت 

٥ ماه پیش
٣ رأی

مظلوم اسم مفعول ثلاثی  مجرد از ریشه (ظلم)  هرچیزی  با  این  ریشه  هم خانواده است (خانواده درسته نه خوانواده) ظالم ، مظلوم  ، ظلم  ،  تظلم 

٥ ماه پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
٤٢٥ بازدید

جمع مفرد جَیش جواب بدید   شینعم و

٥ ماه پیش
٠ رأی

شکل مفرد و معنی جمع : جیوش 

٥ ماه پیش
١ رأی
٩ پاسخ
١٨٢ بازدید
چند گزینه‌ای

معنی کدوم درسته ؟

١٢٩
٥ ماه پیش
١ رأی

هر دو  درسته  و  برای یک انگلیسی  زبان قابل  فهم. ولی اختلاف معنی دارند ،  حالت نخست اسم مصدر فعل رو بکار برده و میگه (در  حالتی است که نیاز به رنگ داره )  ولی در جمله دوم حالتی رو بیان میکنه که کسی باید در رو  رنگ کنه  حالت شماره 1 بیشتر  در انگلیسی جزیره  و حالت 2 بیشتر درانگلیسی  امریکایی بکار میره 

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ٦ پاسخ
٧٦١ بازدید

ید طولایی یعنی چه ؟

٥ ماه پیش
٢ رأی

ید طولایی دارد به معنی مهارت [مهارت ویژه] داشتن ید (دست) را همگان دارند یعنی همگی توانایی دارند ولی کسی که ید طولایی دارد یعنی مهارتی برتر از دیگران دارد وی در نگارش داستان های پیچیده ید طولایی دارد

٥ ماه پیش