١ رأی
تیک ٦ پاسخ
٨٨٨ بازدید

ید طولایی یعنی چه ؟

٦ ماه پیش
٢ رأی

ید طولایی دارد به معنی مهارت [مهارت ویژه] داشتن ید (دست) را همگان دارند یعنی همگی توانایی دارند ولی کسی که ید طولایی دارد یعنی مهارتی برتر از دیگران دارد وی در نگارش داستان های پیچیده ید طولایی دارد

٦ ماه پیش